Seminars


14:00, 12-06-20
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Cele naukowe otrzymanych grantów NCN: Sonata 2 (dr D. Gnida) i Preludium 2 (mgr. Ł. Bochenek)

dr D. Gnida oraz mgr. Ł. Bochenek

11:00, 12-06-14
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Mott physics and quantum phase transitions in molecular solids

prof. dr Michael Lang
Goethe-University, Frankfurt (M), Germany

Read more...
10:00, 12-06-13
bud. VIII, sala 6

Doctoral dissertation defence

Solwotermalna synteza nanokrystalicznych spineli glinowo-cynkowych modyfikowanych jonami metali przejściowych jako katalizatorów i nośników katalizatorów

mgr Wiktoria Walerczyk

Read more...
11:00, 12-06-08
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

High pressure crystal growth, structural, and superconducting properties of iron-based pnictides

dr Nikolai Zhigadlo
Laboratory for Solid State Physics, ETH Zurich

Read more...
09:15, 12-06-04
sala audytoryjna

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Prezentacja tematyki badań i laboratoriów jednostek tworzących Wrocławskie Centrum Chemii i Biotechnologii

13:30, 12-05-29
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Solwotermalna synteza nanokrystalicznych spineli glinowo-cynkowych modyfikowanych jonami metali przejściowych jako katalizatorów i nośników katalizatorów

mgr Wiktoria Walerczyk

11:15, 12-05-28
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Jony ziem rzadkich w nanostrukturach nieorganicznych do zastosowań w optoelektronice i bio-fotonice

dr Artur Podhorodecki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:00, 12-05-24
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Searching for superconductivity in the actinide based iron oxypnictide compounds: NpFeAsO and PuFeAsO

dr hab. inż. Tomasz Klimczuk
Institute for Transuranium Elements, Karlsruhe, Germany

12:00, 12-05-24
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Cerium Doped YAG Nanoparticles Embedded in a PMMA Matrix: Preparation and Characterization

dr Maria Luisa Saladino
Department of Chemistry "S. Cannizzaro" University of Palermo

13:30, 12-05-22
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Adsorpcja tlenu na rutenie

mgr inż. Katarzyna Baranowska

11:15, 12-05-21
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Optyka fizjologiczna w służbie poznania

dr Damian Siedlecki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 12-05-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Axions

prof. dr hab. Krzysztof A. Meissner
Wydział Fizyki UW

Read more...
14:00, 12-05-16
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

NMR studies of topologically trivial/nontrivial half Heusler phases

prof. dr hab. Bogdan Nowak

11:15, 12-05-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Manipulator optyczny

dr Sławomir Drobczyński
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 12-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Deformacje symetri relatywistycznych i nierelatywistycznych

dr Marcin Daszkiewicz

Read more...
12:00, 12-05-10
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Single biomolecule: Experiment and Simulation

dr hab. prof nadzw. Mai Suan Li
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Read more...
14:00, 12-05-09
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Relacja z 18th International Conference on Solid Compounds of Transition Elements (31.03-05.04.2012 Lisboa, Portugal)

B. Nowak i T. Cichorek

11:15, 12-05-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Optyczne właściwości struktur tunelowych na bazie kropek kwantowych

dr Wojciech Rudno-Rudziński
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 12-04-27
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Zdeformowana teoria BF jako teoria grawitacji i supergrawitacji

mgr Remigiusz Durka

Read more...
13:30, 12-04-26
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Katalityczne spalanie metanu w ochronie środowiska

dr hab. Janina Okal

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30