Seminars


11:15, 12-10-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Struktura i stabilność termiczna mieszanych nanorozmiarowych tlenków Ce1-xMxO2-y (M – metal przejściowy)

mgr inż. Michalina Kurnatowska

11:15, 12-10-15
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Topologiczne izolatory krystaliczne

prof. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

12:15, 12-10-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Modelowanie przepływu krwi przez aortę brzuszną człowieka

dr Maciej Matyka

Read more...
12:00, 12-10-12
budynek 8, sala 6

Doctoral dissertation defence

Właściwości spektroskopowe nano-kryształów perowskitów LaAlO3 oraz CaTiO3 domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr. inż. Karol Lemański

Read more...
14:00, 12-10-10
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetyzm i nadprzewodnictwo w Eu(Fe0.81Co0.19)2As2

prof. dr hab. Vinh Hung Tran

11:00, 12-10-09
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Pamięć o dokonaniach naukowych Prof. Bernarda Coqblina, Honorowego Profesora INTiBS PAN, we współpracy z pracownikami Instytutu

Prof. dr hab. Robert Troć i dr hab. Małgorzata Samsel-Czekała

Read more...
11:15, 12-10-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Metody geometryczne w teorii korelacji kwantowych

prof. Marek Kuś
CFT PAN, Warszawa

Read more...
12:15, 12-10-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Higgs story: the long-sought particle – the branching point

prof. dr hab. Ludwik Turko

Read more...
14:00, 12-10-03
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetyzm i nadprzewodnictwo w Eu(Fe0.81Co0.19)2As2

prof. dr hab. Vinh Hung Tran

12:00, 12-09-26
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

Ciekawostki w świecie niskich temperatur

Prof. dr hab. Vinh Hung Tran

Read more...
11:00, 12-09-26
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

NANOTECHNOLOGIA – chwilowa moda czy naukowa rewolucja?

Dr Piotr Psuja

Read more...
10:00, 12-09-26
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

Jak komputer rozumie dotyk i ruch, czyli prosta fizyka ekranów dotykowych i innych urządzeń wskazujących

Mgr Lan Maria Tran

Read more...
12:00, 12-09-25
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

Nanotechnologia w medycynie i farmacji

Dr Rafał Wiglusz

Read more...
11:00, 12-09-25
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

O promieniowaniu i promieniotwórczości, czyli: czy telewizor promieniuje

Dr Adam Pikul

Read more...
10:00, 12-09-25
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

Anihilacja: od początku wszechświata do zastosowań we współczesnej medycynie

Prof. dr hab. Grażyna Sznajd

Read more...
12:00, 12-09-24
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

Energia, drogi Watsonie. Wyzwania fizyki materiałów a nasz zrównoważony rozwój

Dr hab. Piotr Klamut

Read more...
11:00, 12-09-24
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

Czy pociąg może latać, czyli kilka słów o nadprzewodnictwie

Dr Tomasz Zaleski

Read more...
10:00, 12-09-24
ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Lowersilesian Festival of Science in the Institute

Geniusz natury: symetrie i asymetrie

Prof. dr hab. Grażyna Sznajd

Read more...
11:00, 12-08-10
bud. II, sala 409a

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

1. Wyznaczanie profili parametru porządku w modelu prostej cieczy z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo
2. Akceleratory GPU jako narzędzie do badania przerwy Haldane`a w układach łańcuchowych o spinie całkowitym

1. Piotr Krysiak, 2. Tomasz Tarczewski
Wydział Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Read more...
12:00, 12-08-02
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Synthetic approaches and luminescent properties of nanosized rare earth phosphate and vanadate phosphors

dr Paulo Cesar de Sousa Filho
University of Sao Paulo, Brazil

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30