Seminars


09:00, 12-01-26
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Seminarium sprawozdawcze INTiBS PAN - dzień 1
Plan seminarium
Lista wykładów i wykładowców

Różni wykładowcy

11:00, 12-01-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe Nd3+ w spinelu MgAl2O4

mgr inż. Kinga Maleszka-Bagińska

12:15, 12-01-20
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Uniwersalne skalowanie i zachowania krytyczne w izolatorach Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Uniwersytet Śląski

Read more...
13:30, 12-01-17
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Katalityczna metylacja aniliny

dr hab. Hanna Grabowska

11:00, 12-01-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Spektroskopowe badania ceramik na bazie Lu2O3:Tb

mgr Dagmara Rudnicka

11:15, 12-01-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Epitaxial growth of novel materials on Si for microelectronics and optoelectronics applications

dr Johan Dekoster
IMEC, Leuven, Belgia

12:15, 12-01-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Od Hilberta do Shechtmana. Krótka historia kwazikryształów

dr hab. Jacek Miękisz
Uniwersytet Warszawski

Read more...
11:00, 12-01-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Magnetyczne właściwości heterostruktur ferrmagnetyk/nadprzewodnik

mgr inż. Hanna Lochmajer

11:15, 12-01-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Neutrina - najbardziej nieuchwytne składniki materii

prof. Ewa Rondio
Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek CERN

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30