Seminars


14:00, 12-03-14
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Układy aperiodyczne

prof. Adam Pietraszko

11:00, 12-03-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe nanokrystalicznych czterofosforanów litowo-dysprozowych LiLa1-xDyxP4O12

mgr inż. Łukasz Marciniak

11:15, 12-03-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Efekty ciśnieniowe w wybranych materiałach ferroicznych

dr inż. Adam Sieradzki
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 12-03-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Anihilacja pozytonów w badaniu struktury elektronowej i diagnostyce medycznej

prof. dr hab. Grażyna Kotrym-Sznajd
INTiBS PAN, Wrocław

Read more...
11:00, 12-03-07
Sala audytoryjna

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Nadprzewodnictwo – sto lat później

prof. dr hab. Andrzej J. Zaleski

11:00, 12-03-06
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Struktura i stabilność termiczna nanokrystalicznego mieszanego tlenku Ce1-xRhxO2-y w atmosferze redukującej i utleniającej

mgr inż. Michalina Kurnatowska

11:15, 12-03-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Metody optyczne, ultrasonograficzne i inne wykorzystywane w badaniach laboratoryjnych i przemysłowych

dr inż. Zbigniew Gumienny
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 12-03-02
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Wymiana sygnałów w pobliżu horyzontu zdarzeń w czasoprzestrzeni Schwarzschilda

dr hab. Andrzej Radosz
IF PWr

Read more...
11:00, 12-02-28
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badanie lokalnej struktury selenianu Rb2Li4(SeO4)3·2H2O za pomocą rozpraszania dyfuzyjnego

mgr inż. Dorota Komornicka

11:15, 12-02-27
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Zastosowanie nadprzewodników: fizyczne ograniczenia, nowe materiały, perspektywy

prof. Krzysztof Rogacki
INTiBS PAN, Wrocław

14:00, 12-02-22
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Najważniejsze zadania realizowane w ramach własnych grantów badawczych 2012-2014

M. Szlawska i P. Wiśniewski

11:00, 12-02-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badanie przewodnictwa cieplnego prostych kryształów molekularnych

mgr Tatiana Romanova

11:15, 12-02-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Carbononics: carbon based electronics, photonics and memory

prof. Paweł Hawrylak
National Research Council, Ottawa, Canada

12:15, 12-02-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nadprzewodnictwo – sto lat później

prof. dr hab. Andrzej Zaleski
INTiBS PAN, Wrocław

Read more...
10:00, 12-02-15
sala 6, bud. 2

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Manufacturing and characterization of MgB2 wires for application in superconducting coils

Dr. Wolfgang Häβler
Institute of Metallic Materials, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden

11:00, 12-02-14
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Charakterystyka spektroskopowa roztworów stałych Gd2SiO5 – Lu2SiO5 domieszkowanych jonami samaru, potencjalnych materiałów laserowych

mgr Adam Strzęp

11:15, 12-02-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Pushing the boundaries of III-Vs: Exploiting Bismide alloys for near- and mid-infrared photonics

prof. Stephen Sweeney
Advanced Technology Institute and Department of Physics, University of Surrey, Guildford

Read more...
11:00, 12-02-09
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Oddziaływania wymienne w układach skorelowanych elektronów jako mechanizm niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ oraz Wydział Fizyki i Inf. Stos., AGH, Kraków

Read more...
11:00, 12-01-31
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badania strukturalne, spektroskopowe i kalorymetryczne wybranych kompleksów guanidyny

mgr inż. Damian Dudzic

09:00, 12-01-27
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Seminarium sprawozdawcze INTiBS PAN - dzień 2
Plan seminarium
Lista wykładów i wykładowców

Różni wykładowcy

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30