Seminars


Today
11:00, 20-02-28
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Od kompleksów rutenu po materiały funkcjonalne

dr Marzena Fandzloch

11:15, 20-03-02
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Wykorzystanie zjawisk liniowych i nieliniowych do kontrolowania właściwości światła w światłowodach specjalnych

dr inż. Karol Tarnowski
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
13:30, 20-03-04
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Influence of structural disorder on the magnetism of Co-based melt-spun alloys

dr hab. Zbigniew Śniadecki
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30