Seminars


Today
11:15, 19-03-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Kwantowa nielokalność jako wzmacniacz słabej losowości

prof. Paweł Horodecki
International Centre for Theory of Quantum Technologies, Uniwersytet Gdański

Tomorrow
11:15, 19-03-26
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą druku XTPL dla zastosowań w elektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

Tomorrow
13:30, 19-03-26
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Graphene materials – Versatile nanoplatform for different applications

dr Leili Tahershamsi

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30