SeminarsSeminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

13:15, 17-05-24
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Symulacje powstawania i analiza struktury wewnętrznej klastrów Lennard-Jonesa

dr Wiesław Polak

Katedra Fizyki Stosowanej Politechniki Lubelskiej

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30