SeminarsSeminar of Physics at Wrocław University of Technology

11:15, 17-05-15
PWr, bud. A1, sala 322

Dynamika układów kwantowych, które nie podlegają termalizacji

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski

Uniwersytet Śląski

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30