SeminarsInstitute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

11:00, 17-02-16
ul. Okólna 2, Audytorium

Teoria nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego: Własności uniwersalne i ich ilościowe porównanie z eksperymentem

prof. dr hab. Józef Spałek

Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

W referacie przedstawię nasze nowe wyniki (PRB 95, 024506 (2017); 95, 024507 (2017)), w których porównujemy ilościowo naszą teorię w oparciu o model t-J-U  i następujące wyniki eksperymentalne:

 1. uniwersalną prędkość Fermiego (niezależną praktycznie od składu);
 2. przejście od tzw. obszaru "non-BCS" (pod-domieszkowanego) do obszaru BCS;
 3. słabą zależność od domieszkowania wektora falowego Fermiego i masy efektywnej;
 4. wpływ sprzężenia między warstwami CuO na rozszczepienie pasm przy pow. Fermiego.

Referat nie będzie zawierał szczegółów rachunkowych, tylko omówienie fizycznego znaczenia wyników. Poruszę też (jeśli czasu starczy), czego jeszcze nie mamy w naszej teorii.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30