SeminarsPhD Seminar

10:00, 17-02-07
sala nr 6, bud. VIII

Właściwości pierścienia magnetycznego Cr8 otrzymane w oparciu o rozszerzony model Falicova-Kimballa

mgr Jacek Matysiak


logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30