SeminarsSeminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

13:15, 15-12-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Sprzężenie kulombowskie w podwójnych kropkach kwantowych

dr Krzysztof Gawarecki

Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30