SeminarsSeminar of Division of Structure Research

14:00, 15-12-15
Sala nr 6, budynek VIII

IR Optical Properties of the Phase Change Materials for Memory and Display Applications

dr Kostiantyn Shportko

Instytut Fizyki Półprzewodników Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30