SeminarsSeminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

12:15, 13-12-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Zastosowanie efektów dyfrakcyjnych elektronów w badaniach strukturalnych: eksperyment i teoria

dr hab. Marek Nowicki

IFD

Podczas wykładu przedstawione zostaną doświadczalne i teoretyczne aspekty metod DAES (directional Auger electron spectroscopy) i DEPES (directional elastic peak electron spectroscopy). Wyniki dotyczące mechanizmu wzrostu, struktury adsorbatu, populacji domen oraz miejsc adsorpcyjnych zostaną przedstawione dla: Ag/Au(111), Cu/Ru(10-10), O/Ru(10-10) i Cu/Pt(111).

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30