SeminarsSeminar of International Laboratory of High Magnetic Fields and Low Temperatures PAS

14:00, 13-11-28
ul. Gajowicka 95, sala seminaryjna (nowy budynek, II piętro)

Finansowanie badań naukowych i innowacji w latach 2014-2020. Co z tego wynika dla ML ?

prof Mirosław Miller


Polska będzie beneficjentem największej pomocy UE w latach 2014-2020. Do naszego Kraju przez 7 lat napłynie ponad 420 mld zł, z czego ponad 9 mld zł będzie przeznaczonych wprost na badania naukowe, rozwój i innowacje. To wielkie wyzwanie dla polskich instytucji naukowych biorąc pod uwagę fakt, że tylko niewielka część tych środków będzie przeznaczona na infrastrukturę B+R, na którą dotychczas przeznaczano gros środków pomocowych. Wzrośnie natomiast istotnie zapotrzebowanie na dobre projekty naukowe i aplikacyjne o znamionach globalnej nowości i o dużym oddziaływania na rozwój gospodarki, a także służące umacnianiu pozycji polskiej nauki w międzynarodowej konkurencji. W tej sytuacji małe szanse powodzenia będą miały dotychczasowe, małe, krajowe projekty realizowane przez pojedyncze jednostki naukowe na rzecz dużych konsorcjów międzynarodowych rozwiązujących kluczowe zagadnienia badawcze i technologiczne. Wykład prezentuje zasady nowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz proponuje działania ML, jakie umożliwią włączenie się naszej instytucji do korzystania z mechanizmów finansowania badań w zbliżającej się perspektywie unijnej.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30