SeminarsSeminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

12:15, 11-05-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Teoria pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego

Mgr Adrian Walkus


Podczas seminarium przedstawię wybrane zagadnienia teorii pola na przestrzeni kappa Minkowskiego, którymi zajmowałem się podczas studiów doktoranckich. W szczególności omówię zdeformowane zasady zachowania i pokażę ich zastosowanie na przykładzie efektu Ramana.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30