SeminarsDivision of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

13:30, 12-11-13
sala 6 (bud. VIII)

Synteza, właściwości strukturalne i spektroskopowe nanochloroapatytu współdomieszkowanego jonami iterbu i erbu do zastosowań biomedycznych

mgr Justyna Dobosz


logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30