SeminarsDepartment of Magnetic Reseach Seminar

14:00, 11-04-20
sala nr 6 (bud. II)

Stany „rezydualne” w przerwie energetycznej izolatorów Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski

Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30