SeminarsDoctoral dissertation defence

12:00, 20-02-03
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz


Promotor: Dr hab. Włodzimierz Miśta

Recenzenci:
Prof. dr hab. Andrzej Kotarba, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Prof. dr hab. inż. Janusz Trawczyński, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej

Dodatkowe informacje: recenzja 1, recenzja 2, streszczenie PLstreszczenie EN

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30