SeminarsDepartment of Optical Spectroscopy Seminar

11:00, 19-12-13
sala VIII/6

Osobliwość formowania jonów Cr4+ w ceramikach Cr4+:YAG

mgr Mykhailo Chaika


logo
  • Institute address:
    ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
    Mailing address:
    P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
  • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
    Fax:  71 344 1029
  • Mon - Fri 7:30-15:30