SeminarsSeminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

13:15, 19-12-04
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Od dyfuzji przez membrany do kroków losowych

dr Jakub Ślęzak

Wydział Matematyki PWr

Środowiska niejednorodne, takie jak błony komórkowe, cytoplazma, ośrodki porowate oraz wiele innych rodzajów ośrodków złożonych, są powszechnie uznawane za niezwykle trudne w analitycznym opisie. Większość dostępnych narzędzi opiera się na modelach efektywnych, które słabo odzwierciedlają stochastyczną geometrię opisywanych układów. Zaprezentujemy, jak można poradzić sobie z matematycznymi trudnościami dla modelu, w których niejednorodność objawia się obecnością losowo rozmieszczonych barier. Układy o takiej strukturze są powszechnie badane doświadczalnie, a odbywająca się w nich dyfuzja ma charakterystyczne własności, obecne w naszych rozwiązaniach. Co więcej, ich analiza ujawnia niespodziewane związki między dyfuzją przez membrany, krokami losowymi oraz niegaussowską dyfuzją.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30