SeminarsDepartment of Magnetic Reseach Seminar

13:30, 19-12-04
sala nr 6 (bud. II)

Magnetism of multiferroic materials seen by Mossbauer spectroscopy

prof. dr hab. Elżbieta Jartych

Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30