SeminarsDoctoral dissertation defence

12:30, 19-06-12
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Transport ciepła w polimorficznych fazach kryształów molekularnych z długozasięgowym uporządkowaniem

mgr inż. Daria Szewczyk


Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Jeżowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. Bogdan Kuchta, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej; Aix-Marseille University
Prof. dr hab. Gerard Śliwiński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Dodatkowe informacje: recenzja 1, recenzja 2, streszczenie.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30