SeminarsSeminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

13:15, 18-11-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Mody Majorany w układach z oddziaływaniami wielociałowymi

Andrzej Więckowski

Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Mody Majorany mogą stanowić nadzieję dla przyszłych konstruktorów komputerów kwantowych. Prawdopodobnie udało się je już zaobserwować w eksperymentach, ale sama obserwacja Modów Majorany w układach nadprzewodzących to zaledwie „wierzchołek góry lodowej”. Podczas seminarium chciałbym odpowiedzieć na pytania czym są Mody Majorany oraz jak i dlaczego można je wykorzystać przy konstrukcji topologicznych qubitów. W dalszej części przedstawię metodę do badania silnych modów (tzw. Strong modes) w układach z oddziaływaniami wielociałowymi [1]. Na koniec chciałbym zaprezentować wstępne wyniki związane z badaniami dynamiki Modów Majorany: wyplatania czyli tzw. braidingu.

[1] A. Więckowski, M.M. Maśka, M. Mierzejewski, Majorana modes in interacting systems identified by searching for local integrals of motion, Phys. Rev. Lett. 120, 040504 (2018);

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30