SeminarsDoctoral dissertation defence

10:00, 18-03-14
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów wykazujących uporządkowanie magnetyczne i elektryczne – mrówczany Mg, Cd, Zn, Mn, Fe, Co, Ni i Cu z wybranymi kationami amoniowymi

mgr inż. Aneta Ciupa


Promotor: Prof. dr hab. Mirosław Mączka

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Piotr Drożdżewski, Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej
Prof. dr hab. Jerzy Hawranek, Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30