SeminarsSeminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

13:15, 18-02-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Własności sprężyste strukturalnie zmodyfikowanych kryształów Yukawy

Paweł Pigłowski

Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

Zbadano wpływ wprowadzenia polidyspersji rozmiarów cząstek oraz modyfikacji strukturalnych na własności sprężyste modelowych kryształów Yukawy. Zaproponowano nową koncepcję poszukiwania mechanizmów prowadzących do własności auksetycznych, związaną ze zmiana struktury na poziomie atomowo-molekularnym. Przedmiotem badań były dwuwymiarowe i trójwymiarowe kryształy Yukawy z polidyspersją rozmiarów cząstek oraz kryształy Yukawy z nanowastwami i nanokanałami. Badania przeprowadzono za pomocą symulacji Monte Carlo w zespole izobaryczno-izotermicznym, a własności sprężyste wyznaczono metodą Parrinello-Rahmana.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30