SeminarsSeminar of Physics at Wrocław University of Technology

11:15, 18-02-19
PWr, bud. A1, sala 322

Separacja fazowa i właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza

prof. Roman Puźniak

Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Przedstawione zostaną wyniki, przeprowadzonych w ciągu ostatnich kilku lat, badań magnetycznych nadprzewodzących selenków Fe-Se-Te i selenków interkalowanych metalami alkalicznymi RbxFe2−ySe2. Uzyskane wyniki, porównane z wynikami badań przeprowadzonych z użyciem wyrafinowanych technik eksperymentalnych rozwiniętych, w ciągu trzech dekad, do badania nadprzewodników wysokotemperaturowych, pozwalają na wykazanie istotnej roli wpływu nieporządku na właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych na bazie żelaza.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30