SeminarsSeminar of Department of Spectroscopy of Excited States

12:00, 18-01-24
sala audytoryjna

Przyszłość aplikacyjna grafenu

dr inż. Włodzimierz Strupiński

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Koniecznym warunkiem dalszego rozwoju zastosowania grafenu jest dostęp do wysokiej jakości technologii wytwarzania. Jedną z nich jest technologia wzrostu grafenu w postaci warstwy atomów węgla. Przedstawione zostaną wybrane problemy dotyczące wytwarzania, charakteryzacji i zastosowań.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30