SeminarsDoctoral dissertation defence

10:30, 17-12-07
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Stability issues of third generation solar cell – fabrication, characterization and light-soaking effect

mgr inż. Michał Dusza


Promotor: prof. dr hab. Wiesław Stręk

Recenzenci:

Prof. dr hab. Marek Godlewski, Instytut Fizyki PAN w Warszawie
Dr hab. Marek Lipiński, prof. IMIM PAN, Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30