Seminars


11:15, 19-11-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Quasi-interacting, Room temperature Organic Exciton-Polariton Condensates in tailored Landscapes

dr Christian Schneider
Technische Physik and Wilhelm Conrad Röntgen-Center for Complex Material Systems, University of Würzburg, Germany

Read more...
13:00, 19-10-30
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Doped EuFeAs2 – a novel family of magnetic superconductors

dr Michał Babij
Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa INTiBS PAN

11:45, 19-10-29
sala audytoryjna

PhD Seminar

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

11:15, 19-10-28
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

In-situ HR-TEM observations of 2D materials

dr hab. Alicja Bachmatiuk
Sieć badawcza Łukasiewicz - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Wrocław

12:15, 19-10-25
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fractals and Agents in Economics: the case of Bitcoin

dr hab. Paweł Oświęcimka
IFJ PAN Kraków

Read more...
11:00, 19-10-24
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M – metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

Read more...
13:30, 19-10-23
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnesiothermy: an efficient route to mesostructured thermoelectric intermetallics,... and more

dr hab. Mathieu Pasturel
Uniwersytet w Rennes

13:15, 19-10-23
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Fermi surface reconstruction in high-temperature superconductors

dr Evgenii Kochetov
Bogoliubov Laboratory of Theoretical Physics, JINR, Dubna

Read more...
11:30, 19-10-23
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem, stabilność oraz właściwości fononowe i luminescencyjne wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

Read more...
10:45, 19-10-23
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Analiza wybranych procesów optycznych w uwięzionych kwantowo nanocząstkach związków potrójnych grupy I-III-VI

dr Bartłomiej Cichy

Read more...
11:00, 19-10-22
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Dlaczego się starzejemy

prof. Marcin Czerwiński
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN

Read more...
11:15, 19-10-21
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Interlayer excitons in twisted van der Waals heterostructures based on transition metal dichalgogenides

Dr Jens Kunstmann
Theoretical Chemistry, Department of Chemistry, TU Dresden, Germany

Read more...
12:15, 19-10-18
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Quantum and classical Virasoro conformal blocks: advances in the theory, and new applications

dr Marcin Piątek
Univ. of Szczecin

Read more...
14:00, 19-10-17
Aula PWr, bud. A1

Interdisciplinary Scientific Seminar at Wrocław University of Science and Technology

The inclusive city. Rapid urbanisation and the global quest for affordable housing

prof. Dick van Gameren
Wydział Architektury i Środowiska Zbudowanego w Delft

Read more...
11:30, 19-10-17
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Struktura elektronowa wybranych półprzewodników azotkowych wyznaczona z zasad pierwszych

dr Maciej Winiarski

Read more...
13:30, 19-10-16
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Pseudogap properties and superconducting fluctuations above Tc in superconductor-ferromagnet heterostructures and bulk Fe-based materials

prof. Krzysztof Rogacki

13:15, 19-10-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Dynamical Phase Transitions in Topological Insulators

Dr Nicholas Sedlmayr
Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Read more...
11:05, 19-10-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Modelowanie stanów ładunkowych oraz dynamiki spinu w nanostrukturach półprzewodnikowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
14:30, 19-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 412

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Army Research Office (ARO) Overview and Physics Division Objectives

dr Thomas Bahder
ARO Tokyo

Read more...
12:15, 19-10-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Topological Quantum Sensors?

dr Thomas Bahder
ARO Tokyo

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30