Seminars


11:15, 19-10-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Półprzewodnikowe azotki - 30 lat od wielkiego przełomu

prof. Michał Leszczyński
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

12:15, 19-10-04
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

How to use low-mass stars to test theories of gravity

dr Aneta Wojnar
Federal University of Espirito Santo

Read more...
13:15, 19-10-02
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Magnetism of the low-dimensional orbital-selective Mott insulators

dr Jacek Herbrych
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

13:30, 19-09-10
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Badania oddziaływania katalizatora Au/Ce1-xEuxO2-y z tlenkiem węgla (II) metodami in-situ DRIFTS oraz NAP-XPS

Oleksii Bezkrovnyi

13:30, 19-06-27
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Strukturalne przemiany fazowe indukowane temperaturą i ciśnieniem oraz stabilność wybranych polimerów koordynacyjnych z ligandem mrówczanowym

dr Maciej Ptak

13:30, 19-06-26
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Antiferromagnetic ordering in R3Ni2In4 (R = Tb-Tm)

dr hab. Stanisław Baran
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

Read more...
13:30, 19-06-25
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Al2O3, TiO2 oraz szkło potasowe jako nośniki dla bimetalicznych cząstek Ru-Re do katalitycznego utleniania sadzy

Sebastian Zieliński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

11:15, 19-06-25
sala audytoryjna

PhD Seminar

Quantum glass of interacting bosons with off-diagonal disorder

mgr Anna Piekarska

14:00, 19-06-19
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

From powders to transparent ceramics: control of ceramic processes

prof. Rémy Boulesteix
University of Limoges

11:15, 19-06-18
sala audytoryjna

PhD Seminar

Hybrydyzacja w wieloorbitalnym modelu Hubbarda zastosowanym do opisu pierścieni magnetycznych

mgr Jacek Matysiak

10:00, 19-06-14
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Wręczenie Nagród Dyrektora INTiBS PAN

12:00, 19-06-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Spectroscopic properties of M3Sc(BO3)3, Ba2M(BO3)2, M2ScLi(B2O5)2 (M = Ba, Sr, Ca, Mg) and Ln MgB5O10 (Ln = La, Y) borates doped with Eu3+, Eu2+, Ce3+ and Cr3+ ions

mgr inż. Bartosz Bondzior

Read more...
13:30, 19-06-12
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

How to calculate the thermal conductivity for themetallic rare-earth systems with well localized 4f shells?

mgr Aleksandra Szukiel Peisert

13:15, 19-06-12
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spectral Function of the Holstein Polaron at Finite Temperature

prof. dr. Janez Bonča
J. Stefan Institute & Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana, Słowenia

Read more...
12:30, 19-06-12
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Transport ciepła w polimorficznych fazach kryształów molekularnych z długozasięgowym uporządkowaniem

mgr inż. Daria Szewczyk

Read more...
13:30, 19-06-11
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Perspektywy wykorzystania sieci metaliczno-organicznych MOF oraz ich kompozytów w katalizie

dr Adam Augustyniak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

11:15, 19-06-11
sala audytoryjna

PhD Seminar

Sol-gel barrier films on polymeric substrate

mgr Kamila Startek

12:15, 19-06-07
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Novel critical behaviour: the statistical mechanics of bird swarms

prof. Helmut Satz
Univ. Bielefeld

Read more...
13:30, 19-06-06
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Anisotropic low-temperature thermodynamic and magnetotransport properties of single-crystalline UCoSi2

dr hab. Daniel Gnida

Read more...
13:30, 19-06-06
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Pomiary sprawności konwersji światła na ciepło w nanomateriałach

mgr Agnieszka Paściak

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30