Seminars


11:15, 19-03-26
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą druku XTPL dla zastosowań w elektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

11:15, 19-03-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Kwantowa nielokalność jako wzmacniacz słabej losowości

prof. Paweł Horodecki
International Centre for Theory of Quantum Technologies, Uniwersytet Gdański

12:15, 19-03-22
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

An application of space-time spectral analysis for seismic-wave detection in Virgo interferometer

dr Mateusz Denys
UW

Read more...
17:00, 19-03-21
Sala Rady Naukowej

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Presentation on RISE programme including questions and answers

Annouchka Nabokoff
Project Officer at Research Executive Agency, European Commission, seminar related to TransFerr project No. 778070

11:15, 19-03-19
sala audytoryjna

PhD Seminar

DFT study of electronic band structures of SrAFe4As4 (A=Rb,Cs) superconductors

mgr Thi Ly Mai

11:15, 19-03-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

From quantum information science to deep-space optical communication

prof. Konrad Banaszek
Centrum Nowych Technologii, Uniwersytet Warszawski

12:15, 19-03-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Fluid dynamics in porous media and beyond

dr hab. Maciej Matyka
IFT

Read more...
13:30, 19-03-13
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

All those Berries: Berry phase, Berry connection, Berry curvature, Berry vector potential - from experimentalist's point of view

prof. Piotr Wiśniewski

13:15, 19-03-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantized boundary charges in two-dimensional spin-orbit coupled crystals

Marta Brzezińska
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
13:30, 19-03-12
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Synteza i właściwości fizykochemiczne nanohydroksyapatytu Ca10(PO4)6(OH)2 współdomieszkowanego jonami Sr2+ i Eu3+"

dr Katarzyna Szyszka

11:15, 19-03-12
sala audytoryjna

PhD Seminar

Spectral properties of lanthanide doped upconverting nanoparticles under single and double photoexcitation wavelengths

mgr Agata Kotulska

11:15, 19-03-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Od fizyki azotkowych studni kwantowych do diod laserowych wytwarzanych metodą epitaksji z wiązek molekularnych

prof. Czesław Skierbiszewski
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

15:15, 19-03-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

New Approach to Colour Triplets of Quarks, Graded Extension of Lorentz Symmetries and Algebraic Confinement

prof. dr hab. Jerzy Lukierski
IFT Uwr

Read more...
13:30, 19-03-06
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Pressure induced superconductivity in α-cerium

dr Masashi Ohashi
Uniwersytet Kanazawski w Kanazawie w Japonii

13:30, 19-03-05
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Kataliza (heterogeniczna) na pojedynczych atomach

prof. Leszek Kępiński

11:15, 19-03-05
sala audytoryjna

PhD Seminar

Gold nanoparticles supported by shape-selected  Ce1-xEuxO2 nanocrystals as active and stable catalysts for CO oxidation

mgr Oleksii Bezkrovnyi

11:15, 19-03-04
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

On the path towards a spin transistor: tuning spin-valve signals in semiconductor devices with two-dimensional transport channels

prof. dr Mariusz Ciorga
Institut für Experimentelle und Angewandte Physik, Universität Regensburg

13:30, 19-02-27
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Unconventional superconductivity and tuned quantum critical points in the helical AFM compound CrAs

prof. Tuson Park
Wydział Fizyki i Centrum Materiałów Kwantowych i Nadprzewodnictwa Uniwersytetu Sungkyunkwan w Suwon w Korei

Read more...
13:30, 19-02-26
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Rola wolnych rodników w mechanizmie antybakteryjnego działania nanomateriałów

mgr Mateusz Speruda

11:15, 19-02-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Czy GaAs (001) może wiedzieć jaka bakteria go gryzie?

prof. Jan J. Dubowski
Canada Research Chair in Quantum Semiconductors, Université de Sherbrooke (UdeS) Department of Electrical and Computer Engineering in Sherbrooke, Quebec, Kanada

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30