Seminars


12:15, 19-12-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external field

mgr Łukasz Juchnowski
IFT UWr

Read more...
13:30, 19-12-04
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetism of multiferroic materials seen by Mossbauer spectroscopy

prof. dr hab. Elżbieta Jartych
Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej

13:15, 19-12-04
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Od dyfuzji przez membrany do kroków losowych

dr Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Read more...
11:50, 19-12-03
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis, cytotoxicity assessment and optical properties characterization of colloidal GdPO4: Mn2+,Eu3+ for high sensitivity luminescent nanothermometers operating in the physiological temperature range

mgr Kamila Maciejewska

11:15, 19-12-02
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Teoria kontrolowanego transferu spinu elektronu przez łańcuch krzemowych kropek kwantowych

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

12:15, 19-11-29
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Why and how should we test (theory of) gravity on cosmological scales

dr hab. Wojciech Hellwing
CFT PAN

Read more...
11:00, 19-11-29
sala Audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Influence of structure on the fluctuations in fundamental absorption edge in (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

Dr Konstantin Shportko

13:15, 19-11-27
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spinowo-zależne masy kwazicząstek w układach skorelowanych fermionów i wynikające z tego konsekwencje dla testowania zasady nierozróżnialności cząstek kwantowych

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ

Read more...
11:05, 19-11-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Ultrafast dynamics in atomically thin semiconductors

Prof. Andreas Knorr
Institute of Solid State Physics, Technical University of Berlin, Germany

12:15, 19-11-22
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The handful of new insights regarding algebra enlargements and spacetime with a gravitational analog of the magnetic monopole

dr Remigiusz Durka
IFT UWr

Read more...
13:30, 19-11-20
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Impact of chemical disorder on energy conversion in solids (thermoelectrics, magnetocalorics, ion-batteries) in view of ab inito calculations

prof. dr hab. inż. Janusz Toboła
Katedra Fizyki Materii Skondensowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

13:15, 19-11-20
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

O strukturze lokalnych pustych obszarów w modelowych polimerach

prof. Antoni Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

11:45, 19-11-19
sala audytoryjna

PhD Seminar

Optical properties of glass nanomaterials for biological applications

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

11:15, 19-11-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Ekscytony w nowych materiałach półprzewodnikowych

dr inż. Michał Baranowski
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses CNRS-UGA-UPS-INSA, Tuluza, Francja; Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur, Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
11:00, 19-11-15
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Przemiany fazowe w sieciach cyjankowych

Dr Monika Trzebiatowska-Gusowska

13:30, 19-11-13
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Electronic properties of  graphene/1T-TaS2 heterostructures studied by ARPES/LEED/STM/STS and DFT methods - towards topological graphene/Weyl systems

prof. dr hab. Zbigniew Klusek
Katedra Fizyki Ciała Stałego Uniwersytetu Łódzkiego

Read more...
12:15, 19-11-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

New International System of Units

prof. Anna Szmyrka-Grzebyk
INTiBS PAN, Wrocław

Read more...
14:00, 19-11-06
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

LSZ reduction for particles with mixing

dr Adrian Lewandowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

Read more...
13:00, 19-11-05
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Metody otrzymywania grafenu

Patrycja Kokot vel Kokocińska
Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

11:45, 19-11-05
sala audytoryjna

PhD Seminar

Badania strukturalno-morfologicznie zmodyfikowanych nanometrycznych materiałów na bazie apatytów krzemianowych domieszkowanych jonami ziem rzadkich

mgr Sara Targońska

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30