Seminars


13:30, 18-04-18
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Mössbauer Spectroscopy and its application to magnetite studies

prof. dr hab. Kazimierz Łątka
Instytut Fizyki UJ

13:15, 18-04-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Numerical methods for static and dynamical properties of correlated electrons 

prof. dr. Peter Prelovšek
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Ljubljanie

11:15, 18-04-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zjawiska konwersji energii w dół w wybranych związkach nieorganicznych domieszkowanych jonami Ln3+

mgr Karina Grzeszkiewicz

11:15, 18-04-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Postępy w zakresie zastosowania spektrometrów laserowych do precyzyjnej analizy gazów

dr Paweł Kluczyński
CEO, Airoptic Sp. z o.o., Poznań

13:15, 18-04-11
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Localization in noninteracting and many-body quantum systems

prof. dr. Peter Prelovšek
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Ljubljanie

11:15, 18-04-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Szkło kwantowe oddziałujących bozonów z pozadiagonalnym nieporządkiem

mgr Anna Piekarska

12:00, 18-04-09
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Thermal Enhanced Upconversion Nanoparticles Enable Ultrasensitive Nanothermometry

dr Jiajia Zhou
University of Technology Sydney

Read more...
11:15, 18-04-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Modelling of high-temperature superconductors

prof. Peter Prelovsek
J. Stefan Institute and University of Ljubljana, Slovenia

Read more...
12:15, 18-04-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Structural modifications of cardiac tissue, caused by disease or/and aging,  influence the performance of the heart contraction

prof. dr hab. Danuta Makowiec
IFTiA UG

Read more...
13:30, 18-04-04
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

DFT study of electronic structure properties of SrAFe4As4 (A = Rb and Cs) superconductors

mgr Ly Mai

13:15, 18-03-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Korelacje elektronowe i fazy topologiczne na płaskich pasmach 

Błażej Jaworowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Read more...
11:15, 18-03-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zastosowanie multiorbitalnego modelu Hubbarda do opisu molekuł magnetycznych

mgr Jacek Matysiak

12:15, 18-03-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Neutrino Properties Determined in Oscillation Experiments

prof. dr hab. Ewa Rondio
NCNR

Read more...
12:00, 18-03-23
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Związki metalo-organiczne typu dMOF jako nowe materiały funkcjonalne

dr Aneta Ciupa

13:30, 18-03-21
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Thermoelectric and magnetocaloric properties of rare-earth based half-Heusler phases

dr Karol Synoradzki

11:15, 18-03-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wpływ podstawników na strukturę i właściwości kompleksów pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

11:15, 18-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Szerokopasmowe źródła promieniowania w średniej podczerwieni na bazie femtosekundowych laserów światłowodowych

dr hab. Grzegorz Soboń
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

12:15, 18-03-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Online algorithms for physicists

dr Paweł Laskoś-⁠Grabowski
IFT Uwr

Read more...
11:00, 18-03-15
sala audytoryjna

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Obrazowanie i modyfikacja materiałów w mikro- i nanoskali przy pomocy mikroskopii SEM/FIB - prezentacja firmy Nanores

Piotr Kunicki
Nanores

13:30, 18-03-14
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Li-ion battery materials. Electronic and magnetic properties

dr hab. Nail Suleimanov
Instytut Fizyko-Techniczny im. Zawojskiego Kazańskiego Centrum Naukowego Rosyjskiej Akademii Nauk w Kazaniu

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30