Seminars


13:30, 18-10-10
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Unconventional superconductivity in non-centrosymmetric systems

dr hab. Grzegorz Harań
Katedra Technologii Kwantowych WPPT Politechniki Wrocławskiej

13:15, 18-10-10
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Quantum neural networks to simulate many body quantum systems

dr Bartłomiej Gardas
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Read more...
13:00, 18-10-10
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Badania wiązań wodorowych metodami spektroskopii oscylacyjnej w świetle spolaryzowanym na zorientowanych próbkach monokrystalicznych wybranych związków organicznych

mgr Katarzyna Pawlus-Skowron

Read more...
11:15, 18-10-09
sala audytoryjna

PhD Seminar

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

11:15, 18-10-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Lokalizacja wielociałowa czyli porządek w obecności nieporządku

prof. Jakub Zakrzewski
Zakład Optyki Atomowej, Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego, Uniwersytet Jagielloński

12:15, 18-10-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Super hot and extremely dense - is there a critical point for the strong interaction?

prof. dr Marlene Nahrgang
IMT Atlantique, Nantes

Read more...
11:15, 18-10-05
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Critical behaviour of spin models on graphs

dr Mariana Krasnytska
Institute for Condensed Matter Physics, NASU, Lwów

14:15, 18-09-25
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Struktura krystaliczna a właściwości fizykochemiczne wybranych organiczno-nieorganicznych związków hybrydowych z anionem siarczanowym

mgr Tamara Bednarchuk

Read more...
11:00, 18-09-14
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Electronic structure studies of non-centrosymmetric Th-based superconductors

mgr Mane Sahakyan

Read more...
12:00, 18-06-29
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w badaniach właściwości elektrycznych materiałów

dr Jacek Chmielowiec

13:30, 18-06-27
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Microwave spectroscopy of 3D topological insulators

dr hab. Agnieszka Wołoś
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
12:00, 18-06-22
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Mechanizmy białej emisji i fotoprzewodnictwa w układach zawierających jony ziem rzadkich przy silnym wzbudzeniu laserem podczerwonym

mgr inż. Mikołaj Łukaszewicz

13:30, 18-06-20
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magneto-optical studies of thin and ultrathin magnetic films

prof. dr hab. Andrzej Maziewski
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

12:15, 18-06-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The essence of gravity theory

prof. dr hab. Jerzy Kijowski
CFT PAN

Read more...
11:45, 18-06-14
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Wykazanie uniwersalnego charakteru kwantowej poprawki Altshulera-Aronova w oporze elektrycznym nieuporządkowanych związków metalicznych

dr Daniel Gnida

Read more...
11:00, 18-06-14
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Strukturalne przemiany fazowe w nieuporządkowanych hybrydach organiczno-nieorganicznych

dr Anna Gągor

Read more...
13:30, 18-06-13
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Theoretical descriptions of molecular magnetic materials: challenges and ways to overcome them

prof. dr hab. Romuald Lemański

13:15, 18-06-13
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Correlation effects in superconducting quantum dot systems

dr Vladislav Pokorny
Institute of Physics, Czech Academy of Sciences, Prague

Read more...
11:15, 18-06-12
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Przejścia fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

11:15, 18-06-11
PWr, bud. A1, sala 322 Cancelled

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Tlenek cynku w heterozłączach - selektywne detektory promieniowania UV

dr hab. Ewa Przeździecka
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30