Seminars


11:15, 18-12-10
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Novel Nanotechnological Approaches for Quantum Communication and Quantum Computing

prof. Johann Peter Reithmaier
Institute of Nanostructure Technologies and Analytics, University of Kassel, Germany

12:15, 18-12-07
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

The Statistical Mechanics of Particle Physics

prof. Abhijit Bhattacharyya
University of Calcutta

Read more...
13:15, 18-12-05
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Generic appearance of objective results in quantum measurements

dr hab. Jarosław Korbicz
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN

Read more...
13:00, 18-12-04
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Synteza i charakterystyka spektroskopowa polikrystalicznego GdVO4: Bi3+, Ln3+ (Ln3+ = Eu3+, Nd3+, Yb3+)

mgr Katarzyna Lenczewska

11:15, 18-12-04
sala audytoryjna

PhD Seminar

Structure and catalytic activity of nano-sized Au/Ce1-xYbxO2-x/2  composites with specified morphology

mgr Piotr Woźniak

11:15, 18-12-04
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis and spectroscopic properties of KYP2O7 pyrophosphate co-doped with Er3+ and Yb3+ ions

mgr Marta Wujczyk

11:15, 18-12-03
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Różne rodzaje ekscytonów oraz przełączanie ich charakteru w studniach kwantowych półprzedwodników azotkowych

prof. Tadeusz Suski
Instytut Wysokich Ciśnień PAN, Warszawa

11:00, 18-11-29
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

New international system of units SI revised

dr Franco Pavese
Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, Turyn

10:15, 18-11-29
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Disorder and the compositional dependences in the Urbach-Martienssen tails in the amorphous (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

dr Konstantin Shportko
Institute of Semiconductors Physics, UASci, Kiev

13:30, 18-11-28
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Charge-spin response and collective excitations in Weyl semimetals

dr Sayandip Ghosh
Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (TU Dresden)

Read more...
13:15, 18-11-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Mody Majorany w układach z oddziaływaniami wielociałowymi

Andrzej Więckowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
13:30, 18-11-27
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wpływ stężenia jonów Cr3+ na czułość termometrów luminescencyjnych: YAG, YAGG, YGG współdomieszkowanych jonami Cr3+ i Nd3+

mgr inż. Karolina Elżbieciak-Piecka

11:15, 18-11-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Excitons in emerging semiconductors

dr hab. Paulina Płochocka
Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, Centre National de la Recherche Scientifique, Toulouse, France

12:15, 18-11-23
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Role of multipartite entanglement in quantum teleportation

dr Artur Barasiński
Palacky University

Read more...
13:30, 18-11-21
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Thermoelectric properties of the half-Heusler phase ScNiSb

dr Karol Synoradzki

13:15, 18-11-21
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Relaksacja spinu elektronów i dziur w samorosnących kropkach kwantowych

dr inż. Krzysztof Gawarecki
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
11:15, 18-11-20
sala audytoryjna

PhD Seminar

STARCH AND MODIFIED STARCH OF Tacca leontopetaloides (L.) Kuntze in An Giang Province, Vietnam

mgr Quan Vu

11:15, 18-11-20
sala audytoryjna

PhD Seminar

Otrzymywanie oraz badanie układów biokompozytów na bazie resorbowalnych polimerów i fosforanów domieszkowanych jonami lantanowców jako potencjalne materiały do teranostyki

mgr Jan Zienkiewicz

11:15, 18-11-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Domieszki metali przejściowych w ZnO: rola oddziaływania elektron-elektron

prof. Piotr Bogusławski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

12:15, 18-11-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Gravitation and accretion of matter

prof. dr hab. Edward Malec
UJ

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30