Seminars


13:15, 19-04-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Grand Unified Theory of Quantum Metrology

dr hab. Rafał Demkowicz-Dobrzański, prof. UW
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

13:30, 19-04-16
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wpływ metody syntezy na właściwości anty-Stokesowskiej białej emisji generowanej z Sr2CeO4

dr Mariusz Stefański

11:15, 19-04-16
sala audytoryjna

PhD Seminar

Electronic structure studies of selected intermetallic systems in view of topological band theory

mgr Piotr Ruszała

12:55, 19-04-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Decoding the QCD phase structure with relativistic nuclear collisions

prof. Peter Braun-⁠Munzinger
GSI Darmstadt

Read more...
12:15, 19-04-12
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Charmonia as Probe of Deconfinement -⁠ Recent Results and Perspectives

prof. Johanna Stachel
Heidelber Univ.

Read more...
13:30, 19-04-11
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. dr hab. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

13:15, 19-04-10
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Sprzężenie spin-orbita i parametr mieszania spinu Elliotta-Yafeta w dwuwymiarowych materiałach o strukturze plastra miodu

dr Marcin Kurpas
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Read more...
11:15, 19-04-09
sala audytoryjna

PhD Seminar

Implementacja metody badawczej EBIC w transmisyjnej mikroskopii elektronowej

mgr Krzysztof Placek

12:30, 19-04-08
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Wpływ elektronów d na stan podstawowy wybranych międzymetalicznych związków ziem rzadkich i aktynowców

mgr inż. Grzegorz Chajewski

Read more...
11:15, 19-04-08
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Optyczne badania pojedynczych cząsteczek organicznych

prof. Bolesław Kozankiewicz
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:15, 19-04-03
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Dekoherencja spinu nośników w trakcie orbitalnej relaksacji w polu magnetycznym

Michał Gawełczyk
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 19-04-02
sala audytoryjna

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe jonów wanadu do zastosowań w termometrii luminescencyjnej

mgr Karolina Knieć

11:15, 19-04-01
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Adsorpcja i strukturalne przejścia fazowe w materiałach nanoporowatych

prof. Bogdan Kuchta
Aix-Marseille Université, Francja

12:15, 19-03-29
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Percolation of k-mers on the square lattice

prof. dr hab. Zbigniew Koza
IFT UWr

Read more...
13:30, 19-03-27
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Ultrafast all-optical switching of magnetization in dielectrics

prof. Andrzej Stupakiewicz
Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku

Read more...
13:15, 19-03-27
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Complex Dynamics of Photoinduced Mass Transport and Surface Relief Gratings Formation

prof. Antoni C. Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

13:30, 19-03-26
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Graphene materials – Versatile nanoplatform for different applications

dr Leili Tahershamsi

11:15, 19-03-26
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą druku XTPL dla zastosowań w elektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

11:15, 19-03-25
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Kwantowa nielokalność jako wzmacniacz słabej losowości

prof. Paweł Horodecki
International Centre for Theory of Quantum Technologies, Uniwersytet Gdański

12:15, 19-03-22
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

An application of space-time spectral analysis for seismic-wave detection in Virgo interferometer

dr Mateusz Denys
UW

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30