Seminars


11:50, 20-01-14
sala audytoryjna

PhD Seminar

Modyfikacje otoczek kapsułek żelatynowych miękkich, w celu poprawy ich właściwości funkcjonalnych

mgr Bartosz Solarski

12:15, 20-01-10
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Physical mathematics, string theory, and knots-quivers correspondence

prof. Piotr Sułkowski
Uniwersytet Warszawski

Read more...
13:30, 20-01-08
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Correlation between enhancement of superconducting state properties and crystallinity degradation in superconducting selenides

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

13:15, 20-01-08
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Hole spin-flip transitions in a self-assembled quantum dot

Mateusz Krzykowski
Katedra Fizyki Teoretycznej PWr

13:00, 19-12-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Zjawiska transportowe w układach ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych

mgr inż. Barbara Grygiel

Read more...
11:50, 19-12-17
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis, Optimization and Luminescent properties of Ba2MgWO6:Eu3+ prepared by co-precipitation method

T.H.Q. Vu

11:15, 19-12-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nagroda Nobla z fizyki 2019

dr hab. Agnieszka Pollo, prof. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

12:15, 19-12-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

New perspectives on our place in the universe

dr hab. Joanna Molenda-Żakowicz
IA UWr

Read more...
11:00, 19-12-13
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Osobliwość formowania jonów Cr4+ w ceramikach Cr4+:YAG

mgr Mykhailo Chaika

13:30, 19-12-11
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Peculiar magnetic susceptibility and phase transitions in LiNiPO4

prof. dr hab. Andrzej Szewczyk
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Read more...
13:15, 19-12-11
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

O poszukiwaniu nietoksycznych kropek kwantowych albo o konsekwencjach całkowicie wypełnionej powłoki d

dr hab. Łukasz Kłopotowski
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

11:50, 19-12-10
sala audytoryjna

PhD Seminar

Structural and electrical characterization of wide-band semiconductor compounds based on gallium nitride

mgr Dominika Majchrzak

11:15, 19-12-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Prawdziwe i syntetyczne pole magnetyczne działające na spin polarytonów ekscytonowych i ich kondensatów

dr hab. Barbara Piętka, prof. UW
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:15, 19-12-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Quantum kinetic approach to particle production in time dependent external field

mgr Łukasz Juchnowski
IFT UWr

Read more...
13:30, 19-12-04
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Magnetism of multiferroic materials seen by Mossbauer spectroscopy

prof. dr hab. Elżbieta Jartych
Instytut Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Lubelskiej

13:15, 19-12-04
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Od dyfuzji przez membrany do kroków losowych

dr Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Read more...
11:50, 19-12-03
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis, cytotoxicity assessment and optical properties characterization of colloidal GdPO4: Mn2+,Eu3+ for high sensitivity luminescent nanothermometers operating in the physiological temperature range

mgr Kamila Maciejewska

11:15, 19-12-02
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Teoria kontrolowanego transferu spinu elektronu przez łańcuch krzemowych kropek kwantowych

dr hab. Łukasz Cywiński, prof. IF PAN
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

12:15, 19-11-29
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Why and how should we test (theory of) gravity on cosmological scales

dr hab. Wojciech Hellwing
CFT PAN

Read more...
11:00, 19-11-29
sala Audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Influence of structure on the fluctuations in fundamental absorption edge in (GeTe)x(Sb2Te3)1-x alloys

Dr Konstantin Shportko

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30