Seminars


11:15, 19-01-21
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nagroda Nobla z fizyki 2018: w kierunku mocnych uktrakrótkich impulsów laserowych

prof. Czesław Radzewicz
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

13:30, 19-01-16
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Study of magnetic quantum phase transitions using Mössbauer Spectroscopy

prof. Mohsen M. Abd-Elmeguid
II Instytut Fizyki Uniwersytetu Kolońskiego w Kolonii w Niemczech

Read more...
13:15, 19-01-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Modelling opinion dynamics: the role of disorder in phase transitions

Arkadiusz Jędrzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
11:15, 19-01-15
sala audytoryjna

PhD Seminar

Indukowana laserem antystokesowska emisja światła białego oraz grafityzacja diamentu

mgr Adam Olejniczak

11:15, 19-01-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

New Materials for Solar Power Conversion Applications

prof. Wladyslaw (Wladek) Walukiewicz
Lawrence Berkeley National Laboratory, Department of Materials Science and Engineering, University of California at Berkeley, USA

12:15, 19-01-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Scattering Theory Approach to the Thermodynamics of Hadrons

dr Pok Man Lo
IFT UWr

Read more...
13:30, 19-01-09
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Majorana modes in systems with many-body interactions

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT Politechniki Wrocławskiej

Read more...
13:15, 19-01-09
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Picosecond dynamics of quantum dot excitons: Optical control of single dots and phonon control of lasers

dr Daniel Wigger
Institut für Festkörpertheorie, WWU Münster

Read more...
11:15, 19-01-08
sala audytoryjna

PhD Seminar

Rare-earth-based half-Heusler phases – structure properties and optimization of thermoelectric performance

mgr Kamil Ciesielski

11:15, 19-01-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Termometria luminescencyjna nanomateriałów domieszkowanych jonami lantanowców i metali przejściowych

dr hab. Łukasz Marciniak
Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu

12:15, 19-01-04
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Optical tweezers. The Nobel Prize in Physics 2018

dr Sławomir Drobczyński
PWr

Read more...
13:30, 18-12-19
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Electronic orders and the Fermi Surface reconstruction in the cuprate superconductors

dr Wojciech Tabiś
Katedra Fizyki Ciała Stałego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Read more...
13:30, 18-12-18
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Procesy transferu energii i konwersji wzbudzenia w kryształach GGAG domieszkowanych jonami Pr3+ i Yb3+

dr inż. Jarosław Komar

11:15, 18-12-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

O uniwersalnym wszechświatowym układzie jednostek miar Plancka

dr Henryk Wojewoda
Emerytowany pracownik Instytutu Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 18-12-14
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Probing fundamental physics with multi-messenger observations of neutron stars

dr hab. Brynmore Haskell
CAMK Warsaw

Read more...
13:30, 18-12-12
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Dirac surface and interface states in topological crystalline insulators

prof. dr hab. Tomasz Story
Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Read more...
13:15, 18-12-12
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Theory of band nesting and valley exciton in monolayer MoS2 

Maciej Bieniek
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 18-12-11
sala audytoryjna

PhD Seminar

Własności termodynamiczne i transportowe modelu Falicova-Kimballa

mgr Jakub Krawczyk

13:00, 18-12-10
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Chemisorpcja gazów na nanocząstkach metali – praktyczne zastosowanie w katalizie heterogenicznej

dr hab. Janina Okal

13:00, 18-12-10
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

2D BN nanoparticles as drug delivery system and spectroscopic markers

prof. Galina Dovbeshko
Instytut Fizyki, NANU, Kijów

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30