Seminars


11:15, 11-05-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Femtochemia czyli jak fizyka ściga się z czasem

Prof. Ryszard Naskręcki
Wydział Fizyki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

14:00, 11-05-18
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Struktura elektronowa związków (U;Ce)Ru2Al10, obliczona ab initio oraz zaobserwowana w eksperymencie fotoemisji rentgenowskiej

Dr Małgorzata Samsel-Czekała

11:15, 11-05-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Ultraszybka spektroskopia optyczna nanostruktur półprzewodnikowych

Dr Marcin Syperek
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 11-05-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Teoria pola na przestrzeni kappa-Minkowskiego

Mgr Adrian Walkus

Read more...
11:00, 11-05-12
sala 6 (bud. II)

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

1. Obliczenia ab initio struktury elektronowej nadprzewodników Fe(Se,Te) pod ciśnieniem

Dr Małgorzata Samsel-Czekała1 oraz Prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski2
1. INTiBS PAN, Wrocław, 2. IF PAN, Warszawa

Read more...
12:00, 11-05-11
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Lasery na swobodnych elektronach FLASH i European XFEL w Hamburgu. Aktualne i przyszłe możliwości pomiarowe w zakresie badań strukturalnych. Sprawozdanie z kwietniowego kursu w DESY.

Mgr Dorota Komornicka

13:30, 11-05-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Anomalne własności magnetyczne i transportowe monokryształów związków UT2Zn20 (T = Fe, Ru, Co, Rh, Ir)

Mgr Przemysław Swatek

11:15, 11-05-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Zastosowanie nieciągłości polaryzacyjno - fazowych do pomiarów właściwości optycznych

Dr Monika Borwińska
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15, 11-05-06
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Oscylacje neutrin - widok "od kuchni"

prof. Jan Sobczyk

Read more...
11:00, 11-05-05
sala 409a, bud. 2

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Manifestation of New Interference Effects in Superconductor/Ferromagnet Spin Valve

Prof. I. A. Garifullin
Zavoisky Physical-Technical Institute, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences, Kazan, Russia

Read more...
14:00, 11-05-04
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Własności magneto-transportowe monokrystalicznego Ce2PdGa12

Dr Daniel Gnida

12:00, 11-04-28
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Kilka opowiastek z życia Marii Skłodowskiej-Curie

Prof. dr hab. Tomasz Goworek
UMCS Lublin

Read more...
14:00, 11-04-20
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Stany „rezydualne” w przerwie energetycznej izolatorów Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Zakład Fizyki Ciała Stałego, Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski

13:30, 11-04-19
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Jubileuszowe, 600-tne seminarium wspomnieniowe

Read more...
11:15, 11-04-18
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Teoretyczny opis wpływu niejednorodności składu i rozmiarów na wybrane właściwości struktur i przyrządów półprzewodnikowych

Dr Marta Gładysiewicz-Kudrawiec
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15, 11-04-15
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Rozwiązywalne modele pętlowej grawitacji kwantowej

prof. Jerzy Lewandowski
Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
11:00, 11-04-14
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Superconductivity in materials without inversion symmetry: simple vs. correlated systems

prof. dr Ernst Bauer
Vienna University of Technology, Austria

Read more...
13:30, 11-04-12
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Niskotemperaturowe własności układów elektronowych w wybranych związkach arsenu

mgr inż. Łukasz Bochenek

11:15, 11-04-11
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Własności głębokich poziomów w p-typu AlGaAs

Dr Jan Szatkowski
Instytut Fizyki Politechniki Wrocławskiej

12:15, 11-04-08
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Elementary particles and evolution of the Universe

prof. Josif L. Buchbinder
Uniwersytet Pedagogiczny, Tomsk, Rosja

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30