Seminars


09:15, 18-11-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Hybrid Femtosecond Laser 3D Processing for Fabrication of Functional Micro/Nano-Devices

prof. Koji Sugioka
Advanced Laser Processing Research Team, RIKEN Center for Advanced Photonics, Japan

Read more...
11:15, 18-11-06
sala audytoryjna

PhD Seminar

Określenie wpływu parametrów procesu utylizacji osadów ściekowych na morfologię, strukturę i właściwości krzemianowego kruszywa lekkiego - GRANSIL

mgr Rafał Piotrowski

11:15, 18-11-06
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synteza nowych pochodnych benzimidazolu

mgr Bartosz Solarski

11:15, 18-11-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nanokryształy koloidalne - synteza, właściwości, zastosowania

dr hab. inż. Artur Podhorodecki, prof. PWr
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
13:15, 18-10-31
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Nonequilibrium heat transport in an exactly solvable quantum-critical model

prof. Tomáš Novotný
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu Karola w Pradze

Read more...
13:15, 18-10-31
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Mody Majorany w układach z oddziaływaniami wielociałowymi

Andrzej Więckowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
13:30, 18-10-30
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Struktury rdzeń-płaszcz jako propozycja dla bioczujników bazujących na zjawisku FRET

mgr Aleksandra Pilch-Wróbel

11:15, 18-10-30
sala audytoryjna

PhD Seminar

The Impact of High Pressure, Doping and the Size of Crystalline Boron Grains on Creation of High-Field Pinning Centers in In Situ MgB2 Wires

mgr Dominika Majchrzak

12:15, 18-10-26
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Loop Quantum Cosmology: from polymer quantization to Early Universe dynamics

dr Tomasz Pawłowski
UW

Read more...
13:15, 18-10-24
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Machine learning methods in condensed matter physics

prof. Maciej Maśka
Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego

Read more...
11:15, 18-10-23
sala audytoryjna

PhD Seminar

Detectors and sensors for measuring factors hazardous to environment – modeling and monitoring of threats

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

11:15, 18-10-23
sala audytoryjna

PhD Seminar

NaREF4  fluorides- synthesis, morphology and spectral properties

mgr Kamila Maciejewska

11:15, 18-10-22
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Azotek boru - stary znajomy, nowe wyzwania, nowa fizyka

prof. Roman Stępniewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

11:30, 18-10-19
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

The bright advancement of glass photonics

dr Maurizio Ferrari
Institute for Photonics and Nanotechnologies, National Research Council of Italy, Trento

Read more...
13:30, 18-10-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Wpływ kształtu na własności struktur typu rdzeń-powłoka

dr inż. Anna Sitek
Katedra Fizyki Teoretycznej, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska; School of Science and Engineering, Reykjavik University, Reykjavik, Islandia

Read more...
13:30, 18-10-17
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

An STM view on strongly correlated electron systems: From heavy fermion metals to topological Kondo insulators

prof. Steffen Wirth
Instytut Maxa Plancka Fizyki Chemicznej Ciał Stałych w Dreźnie

Read more...
13:15, 18-10-17
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spin and charge dynamics in strongly disordered Hubbard chains

prof. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej

13:30, 18-10-16
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Glass and glass-ceramic photonic systems

dr Maurizio Ferrari
Institute for Photonics and Nanotechnologies, National Research Council of Italy, Trento

11:15, 18-10-16
sala audytoryjna

PhD Seminar

Cr4+:YAG ceramics as material for passive Q-switch laser: synthesis and characterization

mgr Mykhailo Chaika

09:30, 18-10-15
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Rola Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w finansowaniu prac badawczych w Polsce

prof. dr hab. Inż. Maciej Chorowski
Politechnika Wrocławska, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30