Seminars


13:15, 18-05-16
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Local-structure induced non-hydrodynamic flow in nanofluidics: toy model

prof. Antoni C. Mituś
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 18-05-15
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Paulina Sobierajska

11:15, 18-05-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Pęseta optyczna do pomiaru wybranych wielkości fizycznych w skali mikro

dr inż. Sławomir Drobczyński
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 18-05-11
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Quantum entanglement from single particle information

prof. dr hab. Adam Sawicki
CFT PAN

Read more...
13:30, 18-05-10
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Kondo effect and weak anti-localization (WAL) in LaTiO3/CeTiO3/SrTiO3 heterostructure

dr Debarchan Das

13:30, 18-05-09
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Spin and charge dynamics in disordered chains

prof. dr hab. Marcin Mierzejewski
Katedra Fizyki Teoretycznej Politechniki Wrocławskiej

Read more...
13:15, 18-05-09
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Spinowo-dolinowy układ dwukubitowy w atomowo-cienkiej warstwie dwusiarczku molibdenu

dr Jarosław Pawłowski
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

Read more...
13:30, 18-05-07
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Otrzymywanie i badanie właściwości spektroskopowych związków typu M3(PO4)2  i M5(PO4)3X i ich kompozytów (gdzie M – Ca2+, Sr2+, X – OH-, F-) domieszkowanych wybranymi jonami lantanowców

mgr Katarzyna Zawisza

Read more...
11:15, 18-05-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Microswimmers: From design principles to their emergent collective behavior

prof. Holger Stark
Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Berlin, Niemcy

Read more...
12:15, 18-04-27
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Circuit-⁠QED: Microwave photonics with superconducting quantum circuits

prof. dr hab. Adam Miranowicz
UAM

Read more...
12:00, 18-04-27
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Wyznaczanie wielkości przerwy energetycznej oraz położenia poziomów 4f i 5d jonów lantanowców

dr Dagmara Stefańska

12:00, 18-04-26
Sala nr 6, budynek VIII

Seminar of Division of Structure Research

Molecular materials for nonlinear optics - vibrational spectroscopic aspects

Prof. Ivan Nemec
Uniwersytet Karola w Pradze

13:30, 18-04-25
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

The interfacial Dzyaloshinskii-Moriya interaction in Au/Co/NiO layered system deposited by magnetron sputtering and pulsed laser deposition

dr inż. Piotr Kuświk
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

13:15, 18-04-25
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Boundary spin polarization as robust signature of topological phase transition in Majorana nanowires

Marcel Serina
Department of Physics, University of Basel

Read more...
13:30, 18-04-24
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Poszukiwanie nowych katalizatorów do dopalania cząstek stałych z silników benzynowych

dr Katarzyna Adamska

11:15, 18-04-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Zależność temperaturowa dolnego pola krytycznego dwupasmowych nadprzewodników LaRu4As12 (Tc =10.4 K) i PrOs4Sb12 (Tc = 1.85 K)

mgr inż. Jarosław Juraszek

11:15, 18-04-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Topologiczne efekty kwantowe w niejednospójnych przestrzeniach 2D i zastosowania do fizyki hallowskiej w 2DEG GaAs oraz w grafenie jednowarstwowym i dwuwarstwowym

dr inż. Janusz Jacak
Katedra Technologii Kwantowych, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:00, 18-04-20
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości spektroskopowe niestechiometrycznych kropek kwantowych AgInS2

mgr inż. Adam Olejniczak

13:30, 18-04-18
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Mössbauer Spectroscopy and its application to magnetite studies

prof. dr hab. Kazimierz Łątka
Instytut Fizyki UJ

13:15, 18-04-18
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Numerical methods for static and dynamical properties of correlated electrons 

prof. dr. Peter Prelovšek
Wydział Matematyki i Fizyki Uniwersytetu w Ljubljanie

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30