Seminars


11:00, 11-10-05
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Anizotropia właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Read more...
11:15, 11-10-03
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Gigantyczne skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przez mikrownękę n-GaAs spowodowane wywołanym oświetleniem zjawiskiem Faradaya

Prof. Michał Nawrocki
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:30, 11-09-30
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Czasoprzestrzeń kappa-Minkowskiego: formalizm matematyczny i zastosowania do fizyki w skali Plancka

mgr Anna Pachoł

Read more...
14:00, 11-09-15
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

IR laser stimulated afterglow fluorescence of Eu(III) doped LaAlO3 nanocrystals

Paweł Głuchowski

13:30, 11-06-29
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Funkcje cieczy jonowych w układach katalitycznych

Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

13:30, 11-06-28
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza solwotermalna jako metoda otrzymywania nanorozmiarowych katalizatorów dopalania sadzy

Mgr Wiktoria Walerczyk

10:30, 11-06-22
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Wpływ pola krystalicznego na transport elektronowy w międzymetalicznych związkach ziem rzadkich

Mgr Aleksandra Szukiel-Peisert

13:30, 11-06-21
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Transfer energii w nano-perowskitach LaAlO3 na przykładzie jonów dysprozu oraz iterbu i prazeodymu

Mgr inż. Karol Lemański

11:00, 11-06-20
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Probing anisotropic superconducting gap with magnetic field-induced anisotropy

Prof. Ilya Vekhter
Institute of Physics, Louisiana State University (USA)

Read more...
12:15, 11-06-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Zakrzywiona przestrzeń pędów i Zasada Względnej Lokalności

Prof. Jerzy Kowalski-Glikman

Read more...
14:00, 11-06-16
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Doctoral dissertation defence

Teoria uporządkowania ładunkowego i magnetycznego indukowanego oddziaływaniami lokalnymi pomiędzy elektronami wędrownymi i zlokalizowanymi

Mgr inż. Jakub Wrzodak

Read more...
12:00, 11-06-16
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Wpływ rozmiaru nanokryształów luminoforów tlenkowych domieszkowanych jonami lantanowców na ich charakterystyki luminescencyjne

Dr Dariusz Hreniak

Read more...
10:00, 11-06-15
INTiBS, ul. Okólna 2, bud. II, sala 409

Doctoral dissertation defence

Influence of additions, morphology and processing parameters on superconducting properties of MgB2 wires

Mgr Oleksandr Tkachenko

Read more...
11:15, 11-06-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Erytrocyt jako układ modelowy w badaniach biofizycznych

Dr Anna Wróbel
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15, 11-06-10
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Macierze fuzji i splatania w N=1 superkonforemnej teorii pola

Mgr Damian Chorążkiewicz

Read more...
12:00, 11-06-09
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Wprowadzenie do mechaniki niecałkowitego rzędu – modelowanie układów złożonych

Dr hab. inż. Jacek Leszczyński
Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ochrony Atmosfery, Politechnika Częstochowska

Read more...
14:00, 11-06-08
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Badanie właściwości magnetycznych, termodynamicznych, NMR i transportu elektronowego w antyferromagnetycznej gęstej sieci Kondo U2Pt2Sn

Lan Maria Tran

Read more...
11:15, 11-06-07
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Wybrane aspekty silnych korelacji elektronowych w związkach ceru i uranu Ce2TSi3 i U2TSi3, gdzie T = Co, Ni, Rh lub Ir

Mgr inż. Maria Szlawska

Read more...
11:15, 11-06-06
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Procesy nieelastyczne w emisji i absorpcji ekscytonowej w studniach kwantowych GaN/AlGaN

Prof. Witold Bardyszewski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Read more...
12:15, 11-06-03
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60 im. J. Rzewuskiego

Seminar of the Institute of Experimental Physics of University of Wrocław

Surfaces and Interfaces: Fundamental Importance and Understanding

Prof. dr h.c. Klaus Wandelt
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, Universität Bonn, Niemcy

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30