Seminars


11:00, 11-11-15
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Coexistence of various types of conductivity in Y1-xPrxBa2Cu3O7-δ single crystals with different concentrations of praseodymium

mgr Olena Churiukova

11:15, 11-11-14
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Czy można z powodzeniem modelować lasery półprzewodnikowe?

dr Michał Wasiak
Instytut Fizyki, Politechnika Łódzka

11:00, 11-11-10
bud. II, sala 409a

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Punkt Lifszyca w płaszczyznowych związkach uranu

prof. dr hab. J. Sznajd

Read more...
14:00, 11-11-09
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo i kwantowe zjawiska krytyczne w Ce2PdIn8

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski

12:00, 11-11-09
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Infrastruktura obliczeniowa i usługowa dla polskiego środowiska naukowego

dr Mateusz Tykierko
Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe

Read more...
11:00, 11-11-08
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

The solubility of Ag and Ga in RCuIn (R = La, Ce) compounds

mgr Oleksander Bednarchuk

11:15, 11-11-07
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Oktupoling w nanoskali: koncepcje, modelowanie, perspektywy

dr hab. Antoni Mituś, prof. nadzw. PWr
Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska

12:15, 11-11-04
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Zaduszki u teoretyków - pamięci prof. Władysławy Nawrockiej

11:00, 11-11-03
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Konstrukcja czujnika do wykrywania związków fenolowych

mgr inż. Katarzyna Baranowska

12:15, 11-10-28
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Hidden asymmetry in symmetric collisions

prof. dr hab. Andrzej Białas
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Read more...
11:00, 11-10-26
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Od nadprzewodnictwa do kondensacji bozonów na sieciach optycznych

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

Read more...
13:30, 11-10-25
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Mieszane tlenki Ce1-xMxO2-y (M=Ni, Co). Struktura i właściwości.

mgr inż. Michalina Kurnatowska

11:00, 11-10-25
bud. II, sala 409a

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Tracing the Kondo lattice in YbRh2Si2

Dr. Stefan Kirchner
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Drezno, Niemcy

Read more...
11:15, 11-10-24
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Granice poznania

prof. Krzysztof Meissner
Instytut Fizyki Teoretycznej
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

15:15, 11-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of Department of Theory of Condensed Matter and Statistical Physics, IoTP UofWr

NetworkSunrise - Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu

mgr Przemysław Poloczek
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Read more...
11:15, 11-10-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Modelowanie nanostruktur na bazie PbTe – termoelektryki oraz izolatory topologiczne

prof. Ryszard Buczko
IF PAN Warszawa

12:15, 11-10-14
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Teoretyczna analiza układów silnie skorelowanych fermionów za pomocą grup symetrii U(1) i SU(2)

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
INTiBS PAN

Read more...
11:15, 11-10-10
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Tomografia optyczna – pomysł z XIX wieku

Prof. Andrzej Kowalczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

12:15, 11-10-07
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nadświetlna prędkość neutrin w eksperymencie OPERA - rzeczywistość czy błąd pomiarowy?

dr Cezary Juszczak

Read more...
15:15, 11-10-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Low-temperature thermodynamics of some frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets

dr Oleg Derzhko
Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30