Seminars


11:15, 12-02-20
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Carbononics: carbon based electronics, photonics and memory

prof. Paweł Hawrylak
National Research Council, Ottawa, Canada

12:15, 12-02-17
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 163

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nadprzewodnictwo – sto lat później

prof. dr hab. Andrzej Zaleski
INTiBS PAN, Wrocław

Read more...
10:00, 12-02-15
sala 6, bud. 2

Division of Low Temperature and Superconductivity Seminar

Manufacturing and characterization of MgB2 wires for application in superconducting coils

Dr. Wolfgang Häβler
Institute of Metallic Materials, Leibniz Institute for Solid State and Materials Research, Dresden

11:00, 12-02-14
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Charakterystyka spektroskopowa roztworów stałych Gd2SiO5 – Lu2SiO5 domieszkowanych jonami samaru, potencjalnych materiałów laserowych

mgr Adam Strzęp

11:15, 12-02-13
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Pushing the boundaries of III-Vs: Exploiting Bismide alloys for near- and mid-infrared photonics

prof. Stephen Sweeney
Advanced Technology Institute and Department of Physics, University of Surrey, Guildford

Read more...
11:00, 12-02-09
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Oddziaływania wymienne w układach skorelowanych elektronów jako mechanizm niekonwencjonalnego nadprzewodnictwa

prof. Józef Spałek
Instytut Fizyki UJ oraz Wydział Fizyki i Inf. Stos., AGH, Kraków

Read more...
11:00, 12-01-31
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Badania strukturalne, spektroskopowe i kalorymetryczne wybranych kompleksów guanidyny

mgr inż. Damian Dudzic

09:00, 12-01-27
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Seminarium sprawozdawcze INTiBS PAN - dzień 2
Plan seminarium
Lista wykładów i wykładowców

Różni wykładowcy

09:00, 12-01-26
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Seminarium sprawozdawcze INTiBS PAN - dzień 1
Plan seminarium
Lista wykładów i wykładowców

Różni wykładowcy

11:00, 12-01-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Właściwości spektroskopowe Nd3+ w spinelu MgAl2O4

mgr inż. Kinga Maleszka-Bagińska

12:15, 12-01-20
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Uniwersalne skalowanie i zachowania krytyczne w izolatorach Kondo

prof. dr hab. Andrzej Ślebarski
Uniwersytet Śląski

Read more...
13:30, 12-01-17
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Katalityczna metylacja aniliny

dr hab. Hanna Grabowska

11:00, 12-01-17
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Spektroskopowe badania ceramik na bazie Lu2O3:Tb

mgr Dagmara Rudnicka

11:15, 12-01-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Epitaxial growth of novel materials on Si for microelectronics and optoelectronics applications

dr Johan Dekoster
IMEC, Leuven, Belgia

12:15, 12-01-13
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Od Hilberta do Shechtmana. Krótka historia kwazikryształów

dr hab. Jacek Miękisz
Uniwersytet Warszawski

Read more...
11:00, 12-01-10
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Magnetyczne właściwości heterostruktur ferrmagnetyk/nadprzewodnik

mgr inż. Hanna Lochmajer

11:15, 12-01-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Neutrina - najbardziej nieuchwytne składniki materii

prof. Ewa Rondio
Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Europejskie Laboratorium Fizyki Cząstek CERN

14:00, 11-12-19
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwosci spektroskopowe spinelu magnezowego MgAl2O4 domieszkowanego jonami Nd3+

mgr Kinga Maleszka

Read more...
11:15, 11-12-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Oscylacje energii fotoluminescencji studni kwantowej w polu magnetycznym

dr Maciej Kubisa
Instytut Fizyki, Politechniki Wrocławskiej

12:15, 11-12-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Uhonorowanie długoletniej pracy na Uniwersytecie Wrocławskim dr. hab. Bernarda Jancewicza

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30