Seminars


12:15, 11-11-04
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Zaduszki u teoretyków - pamięci prof. Władysławy Nawrockiej

11:00, 11-11-03
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Konstrukcja czujnika do wykrywania związków fenolowych

mgr inż. Katarzyna Baranowska

12:15, 11-10-28
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Hidden asymmetry in symmetric collisions

prof. dr hab. Andrzej Białas
Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Kraków

Read more...
11:00, 11-10-26
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Od nadprzewodnictwa do kondensacji bozonów na sieciach optycznych

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć

Read more...
13:30, 11-10-25
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Mieszane tlenki Ce1-xMxO2-y (M=Ni, Co). Struktura i właściwości.

mgr inż. Michalina Kurnatowska

11:00, 11-10-25
bud. II, sala 409a

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Tracing the Kondo lattice in YbRh2Si2

Dr. Stefan Kirchner
Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Drezno, Niemcy

Read more...
11:15, 11-10-24
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Granice poznania

prof. Krzysztof Meissner
Instytut Fizyki Teoretycznej
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

15:15, 11-10-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of Department of Theory of Condensed Matter and Statistical Physics, IoTP UofWr

NetworkSunrise - Dolnośląska Sieć Współpracy Nauki i Biznesu

mgr Przemysław Poloczek
Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej

Read more...
11:15, 11-10-17
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Modelowanie nanostruktur na bazie PbTe – termoelektryki oraz izolatory topologiczne

prof. Ryszard Buczko
IF PAN Warszawa

12:15, 11-10-14
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Teoretyczna analiza układów silnie skorelowanych fermionów za pomocą grup symetrii U(1) i SU(2)

prof. dr hab. Tadeusz Kopeć
INTiBS PAN

Read more...
11:15, 11-10-10
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Tomografia optyczna – pomysł z XIX wieku

Prof. Andrzej Kowalczyk
Wydział Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

12:15, 11-10-07
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Nadświetlna prędkość neutrin w eksperymencie OPERA - rzeczywistość czy błąd pomiarowy?

dr Cezary Juszczak

Read more...
15:15, 11-10-05
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Low-temperature thermodynamics of some frustrated quantum Heisenberg antiferromagnets

dr Oleg Derzhko
Institute for Condensed Matter Physics, National Academy of Sciences of Ukraine

Read more...
11:00, 11-10-05
bud. II, sala 6

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Anizotropia właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników wysokotemperaturowych

prof. dr hab. Roman Puźniak
Instytut Fizyki PAN, Warszawa

Read more...
11:15, 11-10-03
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Institute of Physics of Wrocław University of Technology

Gigantyczne skręcenie płaszczyzny polaryzacji światła przez mikrownękę n-GaAs spowodowane wywołanym oświetleniem zjawiskiem Faradaya

Prof. Michał Nawrocki
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

12:30, 11-09-30
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Czasoprzestrzeń kappa-Minkowskiego: formalizm matematyczny i zastosowania do fizyki w skali Plancka

mgr Anna Pachoł

Read more...
14:00, 11-09-15
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

IR laser stimulated afterglow fluorescence of Eu(III) doped LaAlO3 nanocrystals

Paweł Głuchowski

13:30, 11-06-29
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Funkcje cieczy jonowych w układach katalitycznych

Prof. dr hab. Anna Trzeciak
Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski

13:30, 11-06-28
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza solwotermalna jako metoda otrzymywania nanorozmiarowych katalizatorów dopalania sadzy

Mgr Wiktoria Walerczyk

10:30, 11-06-22
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Wpływ pola krystalicznego na transport elektronowy w międzymetalicznych związkach ziem rzadkich

Mgr Aleksandra Szukiel-Peisert

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30