Seminars


12:00, 20-03-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synteza i charakterystyka materiałów o strukturze apatytu jako katalizatorów parowego reformingu alkoholi

mgr Justyna Dobosz
INTiBS PAN

Read more...
12:00, 20-03-13
sala VIII/6 Cancelled

Department of Optical Spectroscopy Seminar

O synergizmie prazeodymu i ceru, nowy koncept wzmacniania emisji w zakresie pomarańczowo-czerwonym

dr hab. Piotr Solarz

Read more...
10:00, 20-03-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Przewodnictwo cieplne nanokompozytów powstałych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

mgr Ruslan Nikonkov
INTiBS PAN

Read more...
11:00, 20-03-10
sala audytoryjna

PhD Seminar

Influence of annealing temperature on Y3Al2Ga3O12:Ce3+,Cr3+,Pr3+ phosphors and ceramic fabrication

mgr Zhengfa Dai

11:15, 20-03-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Lasery na bazie półprzewodników azotowych, wyzwania i perspektywy

prof. Piotr Perlin
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress", Warszawa

11:00, 20-03-05
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Energetyka jądrowa w Polsce? Tak – ale jak?

dr hab. Ludwik Pieńkowski, prof. AGH
Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

13:30, 20-03-04
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Influence of structural disorder on the magnetism of Co-based melt-spun alloys

dr hab. Zbigniew Śniadecki
Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

13:15, 20-03-04
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Classification of SPT data with machine learning methods

prof. Janusz Szwabiński
Wydział Matematyki Politechniki Wrocławskiej

11:00, 20-03-03
sala audytoryjna

PhD Seminar

A knowledgeable modeling of thermally dependent processes in Single Band Ratiometric Luminescent Nanothermometers: the KLaP4O12:Tb3+ case study

mgr Joanna Drabik

11:15, 20-03-02
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Wykorzystanie zjawisk liniowych i nieliniowych do kontrolowania właściwości światła w światłowodach specjalnych

dr inż. Karol Tarnowski
Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Read more...
11:00, 20-02-28
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Od kompleksów rutenu po materiały funkcjonalne

dr Marzena Fandzloch

13:30, 20-02-26
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

From a single slit to periodic, modulated and quasiperiodic crystals - a physical space diffraction analysis of aperiodic systems

prof. dr hab. Janusz Wolny
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

13:15, 20-02-26
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Behind adiabatic transfer of electron in Silicon Quantum Dots

Jan Krzywda
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Read more...
11:00, 20-02-21
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Stare jest piękne! Od zapomnianych barwników do współczesnych półprzewodników i luminoforów

prof. dr hab. Adam Proń
Katedra Chemii i Technologii Polimerów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w Warszawie

13:30, 20-02-18
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Galvanomagnetic properties of the putative topological semimetal ScPtBi

dr Orest Pavlosiuk
Oddział Badań Magnetyków INTiBS PAN

11:50, 20-02-11
sala audytoryjna

PhD Seminar

Investigation of YVxAs1-xO4 solid state solution for terbium quenching mechanism

mgr inż Marta Wujczyk

11:50, 20-02-04
sala audytoryjna

PhD Seminar

Hierarchically structured star-shaped porous micro-particles composed of Ce1-xLnxO2-y nano-sized crystallites as active catalytic media

mgr Piotr Woźniak

12:00, 20-02-03
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

Read more...
11:00, 20-01-29
sala audytoryjna

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Understanding 5d energy shifting, thermal quenching and persistent luminescence in Ce3+-doped garnet phophors

prof. Jumpei Ueda
Graduate School of Human and Environmental Studies, Kyoto University

12:30, 20-01-28
budynek II, sala 409a

Seminar of Division of Theory of Condensed Matter

Phase transition in random anisotropy magnets

Maxym Dudka
Institute for Condensed Matter Physics, Lwów

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30