Seminars


13:30, 18-03-21
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Thermoelectric and magnetocaloric properties of rare-earth based half-Heusler phases

dr Karol Synoradzki

11:15, 18-03-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wpływ podstawników na strukturę i właściwości kompleksów pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

After tomorrow
11:15, 18-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Szerokopasmowe źródła promieniowania w średniej podczerwieni na bazie femtosekundowych laserów światłowodowych

dr hab. Grzegorz Soboń
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

12:15, 18-03-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Online algorithms for physicists

dr Paweł Laskoś-⁠Grabowski
IFT Uwr

Read more...
11:00, 18-03-15
sala audytoryjna

Seminar in the Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Obrazowanie i modyfikacja materiałów w mikro- i nanoskali przy pomocy mikroskopii SEM/FIB - prezentacja firmy Nanores

Piotr Kunicki
Nanores

13:30, 18-03-14
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Li-ion battery materials. Electronic and magnetic properties

dr hab. Nail Suleimanov
Instytut Fizyko-Techniczny im. Zawojskiego Kazańskiego Centrum Naukowego Rosyjskiej Akademii Nauk w Kazaniu

13:15, 18-03-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Kryształy czasowe

prof dr hab. Krzysztof Sacha
Instytut Fizyki im. M. Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

10:00, 18-03-14
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synteza, struktura i właściwości fizykochemiczne nowych materiałów wykazujących uporządkowanie magnetyczne i elektryczne – mrówczany Mg, Cd, Zn, Mn, Fe, Co, Ni i Cu z wybranymi kationami amoniowymi

mgr inż. Aneta Ciupa

Read more...
11:15, 18-03-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Pomiary przewodnictwa cieplnego cienkich warstw metodą 3ω

mgr Alexandra Filatova

12:15, 18-03-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Gravitational wave astronomy - a new window on the Universe

prof. dr hab. Andrzej Królak
IMP

Read more...
12:00, 18-03-09
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Makrocykliczna amina typu heksaaza i jej modyfikacje. Kompleksy lantanowców, efekty chiralne i katalityczne

dr Aleksandra Gerus
INTiBS PAN

13:15, 18-03-07
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Badanie efektów topologicznych na sieciach dwuwymiarowych 

Michał Kupczyński
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT

Read more...
11:15, 18-03-06
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nowe układy biokompozytowe w stomatologii jako uzupełnień struktur tkankowych w medycynie spersonalizowanej na bazie resorbowalnych polimerow i nanofosforanow otrzymywanych w druku 3D oraz za pomocą syntezy skafoldow

mgr Anna Zalewska

11:15, 18-03-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Efekty rozmiarowe i właściwości fizyczne ferroicznych i multiferroicznych nanokompozytów wytworzonych na bazie szkieł porowatych

dr inż. Agnieszka Ciżman
Katedra Fizyki Doświadczalnej, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 18-03-02
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 60

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Computational Geology

dr Marcin Dąbrowski
PIB Wrocław, UiO Oslo

Read more...
12:00, 18-03-02
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Właściwości luminescencyjne Y2Si2O7 domieszkowanego jonami Nd3+ w warunkach pobudzenia dużą gęstością mocy

mgr. Robert Tomala

13:15, 18-02-28
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Superstatystyczne równanie Langevina

Jakub Ślęzak
Wydział Matematyki PWr

Read more...
11:15, 18-02-27
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nanokrystality Сe1-xEuxO2-y o kontrolowanym kształcie jako aktywny nośnik katalityczny dla nanocząstek złota

mgr Oleksii Bezkrovnyi

11:15, 18-02-26
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Optyczne wlaściwości półprzewodnikowych nano-materiałów i nano-urządzeń

dr Tomasz Ochalski
Centre for Advanced Photonics and Process Analysis, Cork Institute of Technology and Tyndall National Institute, Lee Maltings, Cork, Ireland

Read more...
12:00, 18-02-23
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

Rola przejść nadczułych emisji jonów Eu3+ w badaniu zmian struktury roztworów stałych BaMBO (M = Mg1-xCax) i MScBO (M = Ba1-xSrx)

mgr. Bartosz Bondzior

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30