Seminars


10:00, 17-07-11
sala audytoryjna

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Wręczenie nagród Dyrektora Instytutu

Różni prelegenci

Read more...
14:00, 17-07-05
Rzewuski Hall, Wydzial Fizyki i Astronomii, pl. Maksa Borna 9

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

How quantum physics democratized music: a meditation on physics and technology

Prof. Michael Berry
H H Wills Physics Laboratory, University of Bristol, UK

Read more...
12:00, 17-07-05
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Solid-state reactions at the phase boundary nanocrystalline complex oxide-oxide support

mgr Oksana Mendiuk

Read more...
10:00, 17-07-05
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Heavy fermion behavior and magnetic ordering in Ce(Cr,Ti)Ge3 with hexagonal perovskite structure

dr Debarchan Das
Department of Physics, Indian Institute of Technology Kanpur, India and Max-Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany

Read more...
09:00, 17-07-04
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

XXXIX Max Born Symposium: 5th International Symposium on Optics & its applications (OPTICS-2017)

Różni prelegenci

Read more...
11:00, 17-06-30
sala 6 (bud. VIII)

Department of Optical Spectroscopy Seminar

On the Persistent Luminescence Phosphors

Prof. Jorma Hölsä
University of the Free State , Bloemfontein, South Africa

12:30, 17-06-27
ul. Okólna 2, Audytorium

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS Seminar

Nanomateriały otrzymywane metodą zol–żel dla układów w fotonice

dr Anna Łukowiak

Read more...
12:15, 17-06-16
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory: new research possibilities in astroparticle physics

dr hab. Piotr Homola
IFJ PAN

Read more...
11:00, 17-06-16
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Hybrid mesoporous materials: properties and applications

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

14:00, 17-06-14
sala nr 6 (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Instalacja, uruchomienie i możliwości pomiarowe nowej 3He-4He chłodziarki rozcieńczalnikowej o Tbase < 7.8 K (B <= 16 T)

dr Łukasz Bochenek

13:15, 17-06-14
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Localization of a magnetic moment using a two-qubit probe

Jan Krzywda
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Read more...
11:00, 17-06-14
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Nanostructured materials: size dependent properties

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:00, 17-06-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Comparative studies of energy dissipation minimum in BSCCO-2223 and YBCO-123 HTS tapes

mgr Eduard Maievskyi

Read more...
11:15, 17-06-13
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Nanocząstki MxCe1-xO2-y (M - metal szlachetny) osadzone na powierzchni funkcjonalizowanego γ-Al2O3 jako aktywne i stabilne katalizatory reakcji utleniania

mgr inż. Karolina Ledwa

11:15, 17-06-12
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Multifuncjonalne fazy Heuslera: od termoelektryków po semimetale topologiczne

prof. dr hab. Dariusz Kaczorowski
INTiBS PAN Wrocław

11:00, 17-06-12
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Non-invasive approach for the analysis of artefacts of artistic and archaeological interest and use of nanostructured materials for their conservation

dr Maria Luisa Saladino
University of Palermo

12:15, 17-06-09
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Thermodynamics of Mott dissociation of hadronic matter within a generalized Beth-Uhlenbeck approach

mgr Alexandr Dubinin

Read more...
10:00, 17-06-09
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Stereochemia i właściwości 4+1 koordynacyjnych pochodnych ftalocyjaniny cynku

mgr inż. Bartosz Przybył

Read more...
13:15, 17-06-07
Sala 320a bud. A-1, Politechnika Wrocławska

Seminar "Coherence-Correlations-Complexity", Dept. of Theoretical Physics, Wrocław University of Technology

Characterization of topological phases through entanglement measures

Marta Brzezińska
Katedra Fizyki Teoretycznej WPPT PWr

11:15, 17-06-06
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Synteza, charakterystyka fizykochemiczna i własności katalityczne nanostrukturalnych katalizatorów typu Au/SBA-15

mgr inż. Piotr Kraszkiewicz

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30