Seminars


11:15, 20-10-05
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

SOLARIS - Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego

prof. Marek Stankiewicz
Dyrektor Centrum SOLARIS, Uniwersytet Jagielloński

Read more...
11:00, 20-09-23
Microsoft Teams

Doctoral dissertation defence

Przemiany fazowe ultrachłodnych bozonów w obecności pól cechowania

mgr Konrad Patucha

Read more...
13:00, 20-07-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Gold nanoparticles supported on Ce1-xEuxO2-y crystallites of defined morphology as active and stable catalysts of CO oxidation

mgr Oleksii Bezkrovnyi

Read more...
11:00, 20-07-03
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przeznaczonych do teranostyki

mgr Pauliny Sobierajskiej

Read more...
10:00, 20-06-30
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Badanie kinetyki procesów relaksacyjnych w nanocząstkach siarczku indowo-srebrowego

mgr Adam Olejniczak

Read more...
10:00, 20-06-23
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Wpływ anionu i podstawnika na strukturę i właściwości spektroskopowe soli pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

Read more...
10:00, 20-06-16
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Thermodynamic and transport properties of the Falicov-Kimball model within DMFT formalism

mgr Jakub Krawczyk

Read more...
10:00, 20-06-09
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Thermoelectric properties of f-electron half-Heusler phases

mgr Kamil Ciesielski

Read more...
10:00, 20-06-02
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Implementacja metody EBIC w transmisyjnym mikroskopie elektronowym (Implementation of EBIC method in transmission electron microscopy)

mgr Krzysztof Placek

Read more...
10:00, 20-05-26
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Epitaksja i charakteryzacja szerokoprzerwowych związków półprzewodnikowych na bazie azotku galu

mgr Karolina Moszak

Read more...
10:00, 20-05-19
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Synteza, charakteryzacja i zastosowanie nanomateriałów metalicznych i luminescencyjnych w procesie wytwarzania submikronowych struktur metodą ultraprecyzyjnej depozycji (UPD) w mikroelektronice drukowanej

mgr Mateusz Łysień

Read more...
10:00, 20-05-12
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

DFT investigation of magnetic states and electronic properties of Sr4V2O6Fe2As2

mgr Thi Ly Mai

Read more...
10:00, 20-05-05
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Försterowski rezonansowy transfer energii (FRET) – podstawy fizyczne i zastosowania

mgr Agata Kotulska

Read more...
10:00, 20-04-28
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Fe3+ as a temperature sensor in luminescent nanothermometry.

mgr Karolina Knieć

Read more...
10:00, 20-04-21
Microsoft Teams, zespół "Seminarium doktoranckie"

PhD Seminar

Regulacja szybkości uwalniania substancji czynnej z użyciem nośników o różnej porowatości

mgr Łukasz Harłukowicz

Read more...
12:00, 20-03-16
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Synteza i charakterystyka materiałów o strukturze apatytu jako katalizatorów parowego reformingu alkoholi

mgr Justyna Dobosz
INTiBS PAN

Read more...
12:00, 20-03-13
sala VIII/6 Cancelled

Department of Optical Spectroscopy Seminar

O synergizmie prazeodymu i ceru, nowy koncept wzmacniania emisji w zakresie pomarańczowo-czerwonym

dr hab. Piotr Solarz

Read more...
10:00, 20-03-13
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Przewodnictwo cieplne nanokompozytów powstałych na bazie prostych kryształów van der Waalsa

mgr Ruslan Nikonkov
INTiBS PAN

Read more...
11:00, 20-03-10
sala audytoryjna

PhD Seminar

Influence of annealing temperature on Y3Al2Ga3O12:Ce3+,Cr3+,Pr3+ phosphors and ceramic fabrication

mgr Zhengfa Dai

11:15, 20-03-09
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Lasery na bazie półprzewodników azotowych, wyzwania i perspektywy

prof. Piotr Perlin
Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk "Unipress", Warszawa

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30