SeminarsSeminar of Physics at Wrocław University of Technology

11:15, 19-05-20
PWr, bud. A1, sala 322

Wiry optyczne i ich zastosowania

dr hab. Jan Masajada

Katedra Optyki i Fotoniki, Wydział Podstawowych Problemów Techniki, Politechnika Wrocławska

Seminarium związane jest z ubieganiem się o tytuł naukowy profesora

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30