SeminarsDoctoral dissertation defence

12:00, 17-10-20
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Właściwości luminescencyjne mieszanych granatów gadolinowo-glinowo-galowych domieszkowanych wybranymi jonami ziem rzadkich

mgr Tomasz Niedźwiedzki


Promotor: Prof. dr hab. Witold Ryba-Romanowski

Recenzenci:
Prof. dr hab. inż. Michał Malinowski, Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej
Prof. dr hab. Andrzej Suchocki, Instytut Fizyki PAN w Warszawie

Dodatkowe materiały: streszczenierecenzja 1recenzja 2.

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30