Seminars


Today
11:15, 17-10-23
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Konwencjonalne i niekonwencjonalne nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe: aktualny stan wiedzy oraz perspektywy dalszego rozwoju

dr Artur Durajski
Instytut Fizyki, Politechnika Częstochowska

Read more...
Tomorrow
11:15, 17-10-24
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

1. Struktura i właściwości spektroskopowe azotanu i wodorosiarczanu 2-nitroaniliny

2. Teoretyczna analiza widm fotoluminescencji niejednorodnych studni kwantowych

(1) mgr Piotr Rejnhardt, (2) mgr Piotr Ruszała

12:00, 17-10-27
sala audytoryjna

Lecture in the ILT&SR

Searching for novel materials with improved nonlinear optical properties

prof. dr hab. inż. Marek Samoć
Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska

Read more...
12:15, 17-10-27
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Stany związane operatorów nielokalnych

dr Mariusz Żaba
Uniwersytet Opolski

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30