Seminars


After tomorrow
11:15, 18-03-19
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Szerokopasmowe źródła promieniowania w średniej podczerwieni na bazie femtosekundowych laserów światłowodowych

dr hab. Grzegorz Soboń
Katedra Teorii Pola, Układów Elektronicznych i Optoelektroniki, Wydział Elektroniki, Politechnika Wrocławska

11:15, 18-03-20
sala nr 6, bud. VIII

PhD Seminar

Wpływ podstawników na strukturę i właściwości kompleksów pochodnych nitroaniliny z kwasami nieorganicznymi

mgr Volodymyr Medviediev

13:30, 18-03-21
sala nr 409a (bud. II)

Department of Magnetic Reseach Seminar

Thermoelectric and magnetocaloric properties of rare-earth based half-Heusler phases

dr Karol Synoradzki

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30