Seminars


After tomorrow
11:15, 18-10-22
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Azotek boru - stary znajomy, nowe wyzwania, nowa fizyka

prof. Roman Stępniewski
Instytut Fizyki Doświadczalnej, Uniwersytet Warszawski

11:15, 18-10-23
sala audytoryjna

PhD Seminar

Detectors and sensors for measuring factors hazardous to environment – modeling and monitoring of threats

mgr Katarzyna Hałubek-Głuchowska

11:15, 18-10-23
sala audytoryjna

PhD Seminar

NaREF4  fluorides- synthesis, morphology and spectral properties

mgr Kamila Maciejewska

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30