Seminars


Today
09:00, 18-01-18
bud. II, sala 6

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Sprawozdania z wykonania zadań statutowych w roku 2017

Odbiory 2017

Read more...
Tomorrow
09:00, 18-01-19
bud. II, sala 6

Institute of Low Temperature and Structure Research PAS

Informacje o nowych projektach oraz sprawozdania z realizacji projektów badawczych

Odbiory 2017

Read more...
Tomorrow
12:15, 18-01-19
UWr, pl. Maksa Borna 9, sala 422

Seminar of the Institute of Theoretical Physics of University of Wrocław

Competing for perfection – Ultracold Fermi gases can be as perfect liquids as the superhot Quark-Gluon Plasma

dr Marcus Bluhm
IFT UWr

Read more...
11:15, 18-01-22
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Fluorescencja nanostruktur hybrydowych: spojrzenie w nanoświat

prof. Sebastian Maćkowski
Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

13:30, 18-01-23
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Stabilizacja klasterów i nanocząstek złota na nośnikach krzemionkowych: o tym , jak istotny jest wybór właściwego sposobu preparatyki

mgr Piotr Kraszkiewicz

12:00, 18-01-24
sala 6 (bud. VIII)

Seminar of Department of Spectroscopy of Excited States

Przyszłość aplikacyjna grafenu

dr inż. Włodzimierz Strupiński
Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30