Seminars


After tomorrow
11:15, 19-12-16
PWr, bud. A1, sala 322

Seminar of Physics at Wrocław University of Technology

Nagroda Nobla z fizyki 2019

dr hab. Agnieszka Pollo, prof. NCBJ
Narodowe Centrum Badań Jądrowych

11:50, 19-12-17
sala audytoryjna

PhD Seminar

Synthesis, Optimization and Luminescent properties of Ba2MgWO6:Eu3+ prepared by co-precipitation method

T.H.Q. Vu

13:00, 19-12-19
INTiBS, ul. Okólna 2, sala audytoryjna

Doctoral dissertation defence

Zjawiska transportowe w układach ultrachłodnych bozonów w sieciach optycznych

mgr inż. Barbara Grygiel

Read more...
logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30