Seminars


After tomorrow
14:00, 19-06-19
sala VIII/6

Department of Optical Spectroscopy Seminar

From powders to transparent ceramics: control of ceramic processes

prof. Rémy Boulesteix
University of Limoges

13:30, 19-06-25
sala 6 (bud. VIII)

Division of Nanomaterials Chemistry and Catalysis Seminar

Al2O3, TiO2 oraz szkło potasowe jako nośniki dla bimetalicznych cząstek Ru-Re do katalitycznego utleniania sadzy

Sebastian Zieliński
Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński

logo
 • Institute address:
  ul. Okólna 2, 50-422 Wrocław
  Mailing address:
  P Nr 1410, 50-950 Wrocław 2
 • 71 343 5021, 71 395 4xxx (where XXX is the ext. number)
  Fax:  71 344 1029
 • Mon - Fri 7:30-15:30