Temat: Poszukiwanie nowych katalizatorów do dopalania cząstek stałych z silników samochodowych

Opiekun: dr inż. Katarzyna Adamska (Oddział Chemii Nanomateriałów i Katalizy)

Kontakt: tel. 71 395 41 57, email:

Opis: W swojej pracy zajmuję się syntezą oraz charakterystyką nanocząstek metali osadzonych na porowatych nośnikach w celu zbadania ich potencjalnych zastosowań w reakcjach ważnych dla ochrony środowiska. W trakcie praktyk możliwe jest wykonanie badań z wykorzystaniem następujących technik pomiarowych: transmisyjna oraz skaningowa mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska, metoda adsorpcji-desorpcji azotu, chemisorpcja wodoru i tlenu. Aktywność katalityczna badanych układów zostanie zbadana w reakcjach całkowitego utleniania naftalenu oraz dopalania sadzy.

Praktyka kierowana dla studentów kierunków chemicznych.

Istnieje możliwość wykonania pracy magisterskiej w naszym Oddziale.