Temat: Poszukiwanie nowych nadprzewodników na bazie żelaza

Opiekun: dr Michał Babij (Oddział Niskich Temperatur i Nadprzewodnictwa

Kontakt: tel. 71 395 4319, email:

Praca doświadczalna z zakresu inżynierii materiałowej dla studentów kierunków chemicznych, fizycznych oraz pokrewnych (technicznych).

Nadprzewodniki są to substancje, które w pewnych warunkach fizycznych (temperatura, pole, etc.) wykazują zerowy opór elektryczny. Zjawisko to znajduje szerokie zastosowanie technologiczne, dlatego też poszukiwanie nowych lepszych materiałów jest tak bardzo ważne. Wysokotemperaturowe nadprzewodniki żelazowe charakteryzują się dużą odpornością na działanie pola magnetycznego. Dzięki temu właśnie to one mogą znaleźć praktyczne zastosowanie.

Celem pracy będzie synteza i/lub zbadanie właściwości magnetycznych i transportowych nowych nadprzewodników żelazowych. Praktykant w toku swojej pracy, będzie miał możliwość zapoznania się z różnymi technikami pomiarowymi takimi jak: XRD, EDS, SEM; oraz wykona pomiary: magnetyzacji  DC, podatności AC, oporu elektrycznego).