Temat: Efekt Righi-Leduca, poprzeczne przewodnictwo cieplne, termiczny efekt Halla – badanie własności kwazicząstek w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych

Opiekun: dr hab. Marcin Matusiak

Kontakt: tel. 71 395 4278, email: 

Mechanizm formowania się par Coopera w nadprzewodnikach wysokotemperaturowych pozostaje niewyjaśniony mimo ogromu pracy poświęconej badaniom. Własności stanu normalnego tych związków również nie doczekały się kompletnego opisu, a to one muszą stanowić klucz do rozwiązania zagadki wyjątkowo wysokiej temperatury pojawiania się tam stanu nadprzewodzącego.

Jedną z metod badań własności kwazicząstek w przewodnikach są pomiary współczynników transportowych, które mogą odzwierciedlać detale struktury elektronowej. Zjawiskiem względnie mało znanym, a mimo to bardzo użytecznym, jest efekt Righi-Leduca, będący swoistą hybrydą efektu Halla i elektronowego przewodnictwa cieplnego. Badaniom przede wszystkim tego zjawiska będzie poświęcona praktyka.

    Jej celem będzie zapoznanie się ze znaczeniem zjawisk magneto-termo-elektrycznych w badaniach nadprzewodników wysokotemperaturowych, a także z metodami pomiarowymi i ze sposobami analizy otrzymywanych danych.