Kontakt: tel. 71 395 4157, email:

Temat: Kataliza środowiskowa na stopach metali

Praca doświadczalna obejmująca syntezę i charakterystykę katalizatorów heterogenicznych w celu zbadania możliwości ich zastosowania w reakcjach ważnych dla ochrony środowiska, takich jak usuwanie toksycznych węglowodorów z gazów odlotowych. Podczas wykonywania pracy magisterskiej studenci będę mieli okazję zapoznać się z następującymi technikami pomiarowymi: transmisyjna i skaningowa mikroskopia elektronowa, dyfrakcja rentgenowska, metoda adsorpcji-desorpcji azotu, chemisorpcja wodoru i tlenu. Pomiary aktywności katalitycznej prowadzone będę z użyciem chromatografii gazowej.

Praca wymaga obycia w laboratorium chemicznym i dyspozycyjności przez 2-3 dni w tygodniu a także znajomości języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie specjalistycznej literatury naukowej.