Kontakt: tel. 71 395 4166, email:

 1. Laserowo stymulowana rekrystalizacja ultramałych nanoluminoforów domieszkowanych jonami lantanowców.
  Praca dotyczy syntezy koloidalnych zawiesin ultramałych nanokrystalitów NaYF4 domieszkowanych jonami lantanowców (Yb i Tm oraz Yb i Er),  weryfikację ich struktury krystalicznej (XRD) i morfologii (TEM) oraz dystrybucji rozmiarów (DLS). Uzyskane nanomateriały zostaną następnie poddane działaniu intensywnej i skupionej wiązki laserowej, w wyniku czego nastąpuje rekrystalizacja i rozrost nanokrystalitów do mikrokrystalitów. Towarzyszą temu dramatyczne zmiany włąściwości spektroskopowych, m.in. około 100-1000 krotny wzrost intensywności luminescencji i zmianę barwy luminescencji. Uzyskane w ten sposób próbki będą badane pod kątem właściwości spektroskopowych (mikroskopowe widma rozdzielcze w czasie), a także pod kątem potencjalnych zastosowań, jako detektorów lub konwerterów promieniowania optycznego
  min. 1 rok (referencja http://iopscience.iop.org/0957-4484/23/14/145705/)
   
 2. Modelowanie właściwości spektroskopowych nanoluminoforów typu rdzeń-płaszcz domieszkowanych jonami lantanowców.
  W ramach pracy, magistrant pozna właściwości spektroskopowe jonów lantanowców i w oparciu o teorię Judda-Ofelta oraz inne dostępne modele teoretyczne (m.in. równania stanów),  opracuje program (preferowane środowisko programistyczne: MatLab) do modelowania właściwości spektroskopowych (kinetyka populacji stanów wzbudzonych, intensywność względna luminescencji itp.) nanoluminoforów typu rdzeń-płaszcz domieszkowanych jonami Yb:Tm oraz Yb:Er.
  min. 1 rok